Terminal przeładunkowy – co to jest?

Stanowią nieodzowny element systemu transportowego, a ich prawidłowe funkcjonowanie wpływa na efektywność podejmowanych działań logistycznych. Terminale przeładunkowe, bo o nich mowa, w dobie globalizacji nabierają coraz większego znaczenia. Co to za obiekty? Jak można je sklasyfikować? Czy znajdują się na terenie Polski?

Terminal przeładunkowy – co to?

Terminal przeładunkowy to nic innego jak obiekt, w którym dochodzi do przeładunku intermodalnych jednostek transportowych, takich jak kontenery, naczepy samochodowe czy też wymienne nadwozia, między środkami transportu przynależnymi do różnych gałęzi transportu. Terminal przeładunkowy bywa również określany punktem styku gałęzi transportu.

Żeby obiekt spełniał swoje zadania, musi być wyposażony w odpowiednią infrastrukturę, w tym m.in. w:

  • suwnice,
  • dźwigi,
  • ładowarki,
  • koparki.


Kompleks wykorzystywany jest nie tylko do przeładunku, ale również składowania jednostek transportowych oraz sortowania towarów, ich etykietowania i dystrybuowania. Jego prawidłowe funkcjonowanie uzależnione jest zarówno od zgromadzonej infrastruktury, jak i właściwej organizacji toczących się procesów. Coraz częściej bowiem terminale przeładunkowe oferują usługi logistyki i spedycji. Dlatego w obiektach tego typu zatrudniani są wysokiej klasy specjaliści, którzy zajmują się optymalizacją wszystkich działań.

Terminale przeładunkowe najczęściej znajdują się w miejscach, w których dochodzi do zmiany środka transportu. Dobra lokalizacja sprawia, że dysponują świetnym połączeniem z koleją, siecią dróg i innymi terminalami, co zachęca przedsiębiorców do korzystania z obiektów.

Terminale intermodalne tego typu obsługują nie tylko standardowe ładunki, ale również towary o nietypowych parametrach fizycznych. Wszystko odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami technologicznymi stawianymi konkretnym towarom.

Zobacz również: Planowanie transportu - definicja, procesy i etapy

Terminale przeładunkowe – rodzaje

Uwzględniając lokalizację (miejsce w łańcuchu dostaw), terminale intermodalne można podzielić na:

  • terminale portowe,
  • terminale śródlądowe,
  • terminale lądowe,
  • terminale lotnicze.


Biorąc pod uwagę wielkość kompleksu, wyróżnić można terminale przeładunkowe małe, średnie, duże i bardzo duże. Kryterium podziału stanowi w tym wypadku wartość TEU, czyli jednostka pojemności wykorzystywana w transporcie. Małe terminale przeładunkowe nie przekraczają 5 tys. TEU. Natomiast bardzo duże obiekty osiągają wartość nawet powyżej 40 tys. TEU.

Terminale przeładunkowe można sklasyfikować także na podstawie kryterium rodzaju obsługiwanych towarów. Wówczas obiekty dzieli się na:

  • uniwersalne, w tym drobnicowe, masowe i mieszane,
  • specjalistyczne, np. promowe, gazoporty, do obsługi ładunków zjednostkowanych.

 

Terminale przeładunkowe w Polsce

W Polsce znajduje się 30 lądowych i morskich terminali przeładunkowych. Dla porównania, w Niemczech ich liczba jest nawet pięciokrotnie wyższa. Dzięki systematycznej rozbudowie obiektów tego typu transport intermodalny staje się coraz popularniejszy, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki redukcji kosztów przewozu towarów zwiększa bowiem możliwości nawiązania współpracy z zagranicznymi kontrahentami.

Polska z liczbą 30 terminali przeładunkowych zbliża się do standardów europejskich. Obiekty znajdujące się na terenie naszego kraju wyróżniają się wysokimi zdolnościami przeładunkowymi. To zasługa nowoczesnej infrastruktury oraz bardzo dobrej organizacji toczących się procesów.

Jako punkty styku różnych gałęzi transportu terminale przeładunkowe pełnią kluczową rolę w realizacji działań logistycznych i spedycyjnych. Przyjmuje się, że w przyszłości ich znaczenie będzie jeszcze większe, a to za sprawą transportu intermodalnego, który jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki, przez co zgłasza coraz większe zapotrzebowanie na specjalistyczną infrastrukturę, w tym zwłaszcza na terminale intermodalne.