Co to jest transport intermodalny?

Transport intermodalny cieszy się coraz większą popularnością. Jest ekonomiczny, ekologiczny i pozwala usprawnić dostawę towarów. Nic więc dziwnego, że budzi zainteresowanie przedsiębiorców. Czym dokładnie jest? Dlaczego warto zdecydować się na przewozy intermodalne? Jak transport kombinowany wygląda w Polsce?

Co to jest transport intermodalny?

Mianem transportu intermodalnego (kombinowanego) określa się przewóz ładunków, który wykorzystuje więcej niż jeden środek transportu, przy czym na całej trasie – od punktu nadania aż do punktu ostatecznego odbioru – odbywać może się on przy pomocy wyłącznie jednej jednostki ładunkowej, np. nadwozia wymiennego, kontenera lub naczepy samochodowej. Transport intermodalny najczęściej łączy transport samochodowy z kolejowym, co pozwala czerpać maksimum korzyści.

Na najdłuższym odcinku trasy zazwyczaj wykorzystuje się transport kolejowy, który w porównaniu z samochodowym generuje niższe koszty. Jest również bardziej ekologiczny. Na początkowym i końcowym etapie z kolei używa się samochodów ciężarowych, gdyż dają one możliwość dotarcia niemal w każde miejsce.

Przewozy szynowo-drogowe nie są jednak regułą. Transport intermodalny obejmuje również przewozy: drogowo-morskie, drogowo-lotnicze, szynowo-drogowo-morskie, szynowo-drogowo-lotnicze oraz szynowo-drogowo-rzeczne.

Kiedy więc mowa o transporcie intermodalnym? Jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

  • co najmniej 2 gałęzie środków transportu,
  • jedna umowa o przewóz,
  • jeden wykonawca odpowiedzialny za dostarczenie ładunku,
  • zjednostkowany ładunek.


Zobacz również: Planowanie transportu - definicja, procesy i etapy

Zalety transportu intermodalnego

Przewozy intermodalne są źródłem wymiernych korzyści dla przedsiębiorców. Przede wszystkim pozwalają obniżyć koszty transportu, a także zwiększyć możliwości wyboru wariantów przewozowych, co w efekcie przyczynia się do optymalizacji transportu ładunków. Zmniejszają również ryzyko uszkodzenia towarów, a także usprawniają ich dostawę. W konsekwencji przyczyniają się do podniesienia jakości usług. Nic więc dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się skorzystać z usług firm spedycyjnych oferujących transport intermodalny.

Przy wyborze takiego podmiotu warto zwrócić uwagę przede wszystkim na doświadczenie. Dzięki niemu firma spedycyjna jest w stanie optymalnie zorganizować przewóz nawet najbardziej wymagającego ładunku.

Dobrze zorganizowany transport modalny będzie korzystny nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale i środowiska naturalnego. Pozwoli również odciążyć drogi i przyczyni się do zmniejszenia korków, z czego zadowoleni będą inni użytkownicy ruchu.

Rodzaje transportu intermodalnego

Wspomniana wyżej klasyfikacja transportu intermodalnego, uwzględniająca charakter środków transportu, jakie można wykorzystać (przewozy szynowo-drogowe, drogowo-morskie, itd.) nie jest jedynym możliwym podziałem. Biorąc pod uwagę zasięg, w ramach transportu intermodalnego wyróżnić można:

  • przewozy krajowe,
  • przewozy międzynarodowe,
  • przewozy kontynentalne,
  • przewozy międzykontynentalne.


Transport intermodalny sklasyfikować można także na podstawie rodzaju użytych jednostek. Wówczas wyróżnia się przewozy m.in: kontenerów, naczep, ciężarówek oraz pojemników specjalnych.

Kryterium podziału stanowić może również charakter operatora. Jeżeli operatorem jest przewoźnik, wówczas jest to transport bezpośredni. Jeśli zaś funkcję operatora pełni przewoźnik pomocniczy, mowa o transporcie pośrednim.

Transport intermodalny w Polsce

Transport intermodalny w Polsce charakteryzuje się ciągłym wzrostem. Z jednej strony na rynku funkcjonuje coraz więcej firm spedycyjnych, które oferują kompleksowe usługi organizacji przewozów kombinowanych. Z drugiej coraz więcej przedsiębiorców zgłasza popyt na usługi tego typu.

Wpływ na to mają m.in. inwestycje w sieć drogową i kolejową, które sprawiają, że przewóz ładunków odbywa się coraz sprawniej. Pozytywnie oddziałuje to także na bezpieczeństwo transportowanych ładunków. Nic więc dziwnego, że statystyki przewozów intermodalnych w Polsce wskazują na systematyczny wzrost.