Zarządzanie ryzykiem w transporcie – dobre praktyki


Zarządzanie ryzykiem to bardzo ważna dziedzina w każdej branży, także w transporcie. To dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą skutecznie przewidywać potencjalne zagrożenia, jak również starać się ich unikać lub przynajmniej zminimalizować potencjalne straty.

 

Jakie są czynniki ryzyka w transporcie?

 Powodów występowania ryzyka w transporcie jest wiele. Nad niektórymi czynnikami przedsiębiorstwa nie mają kontroli. Mowa tutaj przede wszystkim o zdarzeniach losowych, związanych chociażby z nieprzewidywalną pogodą. Oczywiście nie oznacza to wcale, że nie da się na nie przygotować. Opracowanie spójnych procedur i sposobów reagowania w takich sytuacjach pozwala w istocie zmniejszyć potencjalne straty.
Do czynników ryzyka dodać można również konieczność polegania na wielu osobach wchodzących w skład łańcucha dostaw – kierowcach, specjalistach od logistyki, magazynierach itd. W tym przypadku także możliwe jest jednak stworzenie zasad postępowania i reguł kontroli nie tylko nad realizacją poszczególnych etapów przewozu towarów, ale również procesem zatrudniania personelu.
Ryzyko na pewno zwiększa też niedostateczne przeszkolenie pracowników oraz brak wiedzy na temat kluczowych przepisów i regulacji. Już same te przykłady pozwalają zrozumieć, gdzie często leży problem i jak można sobie z nim radzić.
 

W jaki sposób radzić sobie z ryzykiem w transporcie?

 Ze względu na specyfikę branży, zarządzanie ryzykiem ma w niej ogromne znaczenie. Odbywać się to musi w kilku etapach. Jakich dokładnie?
  • Kluczowa jest analiza oraz ocena ryzyka. Mowa tutaj o identyfikacji potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić na poszczególnych etapach realizowania dostaw. Chodzi zarówno o czynniki losowe, jak i te wynikające na przykład z niewiedzy poszczególnych osób. Procedury muszą ponadto uwzględniać prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego ryzyka, jak również ocenę skutków wspomnianych zdarzeń na finanse, wizerunek firmy czy też możliwość dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 
  • Firma musi odpowiednio reagować na ryzyko. Co to oznacza? Niezbędny jest plan na wypadek wystąpienia konkretnych sytuacji, który uwzględni wszystkie czynności mające na celu ograniczenie możliwych do wystąpienia skutków. Żeby przyniosły one efekt, potrzebna jest współpraca na różnych poziomach – podczas planowania trasy, organizacji przeładunku, czy odbioru przewożonych towarów.

Jak natomiast prezentują się dobre praktyki zarządzania ryzykiem w transporcie? Przykłady dotyczą między innymi tworzenia specjalnych baz danych pozwalających kierowcom zapoznać się z warunkami panującymi w konkretnych miejscach na trasie, czy też organizacji miejsc postojowych, z których mogą oni bezpiecznie skorzystać.

Oczywiście nie można zapominać również o ciągłych szkoleniach mających przedstawić pracownikom istotne regulacje prawne, a także lepiej przygotować ich na wszelkie zdarzenia, które zostały opisane w ramach analizy i oceny ryzyka. To podstawa.
 

Mniejsze ryzyko dzięki współpracy ze specjalistami w dziedzinie transportu

 Dla klientów korzystających z usług firm działających w branży TSL sposobem na zminimalizowanie ryzyka jest na pewno współdziałanie z doświadczonym i uznanym podmiotem. Nowoczesne systemy, odpowiednia flota pojazdów, niezawodność realizacji usług, elastyczność w działaniu, wysoki poziom bezpieczeństwa – wszystko to przekłada się na gwarancję dostaw, a także na znacznie mniejsze ryzyko nieprzewidzianych sytuacji.

Z tego powodu tak ważna wydaje się dokładna analiza rynku, dzięki której możliwe stanie się znalezienie właściwej firmy. Zarządzanie ryzykiem jest dla nas bardzo ważnym zadaniem, dlatego cały czas poszerzamy swoją wiedzę i wdrażamy rozwiązania, które mają podnieść poziom realizowanych przez nas usług. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować naszym partnerom korzystne warunki współpracy.