Czym jest logistyka kontraktowa? Na czym polega?


Skuteczna optymalizacja procesów logistycznych to cel wielu przedsiębiorstw działających w branży  TSL. Pozwala ona ograniczyć wydatki przy jednoczesnym upłynnieniu kluczowych procesów. W sposób znaczący pomóc w tym może tak zwana logistyka kontraktowa, realizowana na zasadach outsourcingu. Czego dotyczy i jakie korzyści zapewnia? Warto to sprawdzić!

Co to jest logistyka kontraktowa? Definicja

 
Mowa jest tu o usłudze magazynowania, którą realizuje podmiot zewnętrzny na rzecz zamawiającego. Co ważne, logistyka kontraktowa może objąć różne czynności, które zazwyczaj uzgadniane są na etapie podpisywania umowy. Najczęściej jednak całość sprowadza się do realizacji takich zadań jak:
 
  • składowanie i magazynowanie towarów,
  • kompletacja zamówień,
  • inwentaryzacja,
  • wyładunek lub przeładunek towarów,
  • czynności dystrybucyjne,
  • co-packing.

Do tego dojść mogą rozmaite usługi dodatkowe, związane chociażby z raportowaniem i przygotowywaniem zestawów produktowych. Logistyka kontraktowa często łączona jest z działaniami dotyczącymi transportu i ogólnej dystrybucji towaru.
Co istotne, całość odbywa się na zasadach outsourcingu. Z tego właśnie powodu prezentowane usługi kierowane są w głównej mierze do przedsiębiorstw, które chcą uniknąć samodzielnego organizowania i utrzymywania przestrzeni magazynowej wraz z niezbędnym osprzętowaniem. Mowa tu zarówno o małych firmach, jak i o dużych. Optymalizacja tego typu procesów to jeden ze sposobów na poprawę wyników finansowych, dlatego nic dziwnego w tym, że decyduje się na nią tak wiele podmiotów.


Logistyka kontraktowa – najważniejsze zalety

 
Skoro znasz już definicję, pora przedstawić kluczowe korzyści logistyki kontraktowej, które powinny zachęcić Cię przynajmniej do zainteresowania się jej możliwościami. A jest ich naprawdę sporo.
 
  • Zaczniemy od bezpieczeństwa i… wygody. Po podpisaniu umowy firma oferująca usługi z zakresu logistyki kontraktowe bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo obsługiwanych towarów. Zamawiający jest w ten sposób chroniony przed następstwami ewentualnych pomyłek bądź zdarzeń losowych.
  • Logistyka kontraktowa otwiera dostęp do szerokiego zaplecza logistycznego. Jeśli podpiszesz umowę z uznanym podmiotem, możesz liczyć między innymi na nowoczesne magazyny z pełnym wyposażeniem, rozbudowaną flotę pojazdów i wiedzę specjalistów. Wszystko to przekłada się wysoką efektywność dostaw, bezpieczne magazynowanie towarów, właściwą obsługę klientów i wiele więcej korzyści.
  • W ramach logistyki kontraktowe firmy stosują magazynowe systemy informatyczne – WMS (Warehouse Management System). Jest to oprogramowanie, dzięki któremu można zdalnie zarządzać magazynem poprzez sprawdzanie stanu produktów, czy też obsługę reklamacji. Znacznie usprawnia to codzienną pracę.
  • Nie można zapominać również o oszczędnościach, jakie zapewnia logistyka kontraktowa. Bywają one naprawdę sporo, ponieważ outsourcing usług tego typu powoduje, że nie musisz utrzymywać własnego magazynu, kupować lub wypożyczać drogiego sprzętu, a także zatrudniać wielu nowych pracowników. Za wszystko odpowiada zewnętrzny podmiot, który bierze na siebie wszelkie koszty oraz kwestie organizacyjne.
 

Dla kogo jest logistyka kontraktowa? Czy warto?

 
Choć wydaje się, że outsourcing powinien zainteresować w głównej mierze firmy szukające oszczędności, w praktyce okaże się on korzystny dla wszystkich przedsiębiorstw, którym zależy na szybkim dostępie do specjalistów oraz rozbudowanego zaplecza logistycznego.
Sprawne magazynowanie ładunków to warunek właściwej obsługi klientów i realizacji wszelkich zamówień. I to właśnie z tego powodu dobrze jest powierzyć tego typu czynności fachowcom, jednocześnie zyskując poważne oszczędności i gwarancję bezpieczeństwa. Logistyka kontraktowa to wszystko zapewnia, co jest najważniejszym powodem, dlaczego warto się nią zainteresować. Niezależnie od specyfiki branży, w której działasz.