Transport towarów wartościowych – najważniejsze zasady

Towary wartościowe należą do tej grupy ładunków, które trzeba otoczyć szczególną troską podczas transportu. Ich ewentualne uszkodzenie lub kradzież mogą być kosztowne. Jak je zatem zabezpieczyć na czas przewozu? O czym pamiętać i jakimi zasadami się kierować?

Towary wartościowe – co to?

 Nie istnieje jednoznaczna definicja, która pozwoliłaby określić, czym są towary wartościowe. Obejmują one szeroki katalog produktów wykonanych z różnych materiałów i na potrzeby różnych branż i osób. Zalicza się do nich:
  • towary o znacznej wartości rynkowej, takie jak luksusowe auta, dzieła sztuki, sprzęt elektroniczny czy też kamienie szlachetne,
  • towary, które wymagają szczególnej ochrony własności intelektualnej, takie jak produkty przedpremierowe lub prototypy urządzeń,
  • towary unikatowe – to m.in. produkty wykonane na specjalne zamówienie i takie, które występują w jednym egzemplarzu,
  • towary, które są wytworem przemysłu farmaceutycznego i które należy zabezpieczyć przed próbami nielegalnego wprowadzenia do obrotu.
Towary wartościowe to nie tylko produkty luksusowe i drogie, ale również takie, które przedstawiają wartość intelektualną, naukową, kulturową i historyczną. Zalicza się do nich także chronione prawem gatunki roślin i zwierząt.

Jak przewozić cenne ładunki? Transport towarów wartościowych w praktyce

 Z uwagi na wysoką wartość materialną, intelektualną czy też kulturową towary wartościowe należy transportować z zachowaniem szczególnych środkowych ostrożności, tak aby nie tylko ich nie uszkodzić, ale również zabezpieczyć przed kradzieżą. W tym celu warto
  1. Odpowiednie zapakowanie towarów. Produkty o szczególnej wartości materialnej i intelektualnej należy przewozić w opakowaniach, które są dostosowane do ich specyfiki, i w szczelnie zamkniętych, standaryzowanych jednostkach ładunkowych, np. paletach. Zapobiegnie to ich niekontrolowanemu przemieszczaniu się w pojemnikach podczas transportu.
  2. Właściwe zabezpieczenie ładunku. Towary wartościowe nie mogą być transportowane luzem. Dotyczy to zarówno produktów przewożonych w standaryzowanych jednostkach ładunkowych, jak i towarów ponadgabarytowych. Jedne i drugie należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym przemieszczaniem się, np. za pomocą specjalnych pasów.
  3.  Dobór optymalnego środka transportu. Ładunek wartościowy powinien być przewożony środkiem transportu dostosowanym do jego specyfiki. Dodatkowo wykorzystywane podczas przewozu naczepy należy wyposażyć w stałe lub tymczasowe systemy antywłamaniowe. To m.in. mechaniczne blokady i elektroniczne blokady z kodami na PIN, które zdecydowanie utrudniają osobom niepowołanym otwarcie naczepy.
  4.  Stały monitoring przewozu. Niezależnie od tego, czy środek transportu przewozi towary wartościowe czy też standardowe, powinien być wyposażony w zaawansowany system GPS. Pozwoli on na monitoring ładunku w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu przewoźnik będzie mógł szybko zareagować na ewentualne problemy. W przypadku przewozu towarów wartościowych warto zainwestować w bardziej zaawansowany system GPS wyposażony w funkcję geofencingu. Automatycznie wyśle on powiadomienie do przewoźnika, jeżeli pojazd zboczy z ustalonej trasy. To praktyczne udogodnienie, które podnosi bezpieczeństwo przewozu.
  5. Ubezpieczenie. Towary wrażliwe warto dodatkowo ubezpieczyć, tak aby w razie uszkodzenia lub kradzieży móc ubiegać się o rekompensatę za poniesione straty. Przy wyborze polisy koniecznie sprawdź jej zakres, tak aby stanowiła realne, a nie jedynie pozorne zabezpieczenie.
Transport towarów wrażliwych to wymagające przedsięwzięcie, w ramach którego należy zadbać o wiele szczegółów. Z tego względu warto go zlecić specjalistom, którzy mają doświadczenie i wiedzą, na jakie aspekty zwrócić uwagę, aby ładunek bez komplikacji dotarł do odbiorcy. W TRANSlogis dysponujemy rozwiniętym zapleczem logistycznym. W efekcie jesteśmy w stanie zorganizować i zrealizować nawet najbardziej wymagający transport towarów wrażliwych.