Jak prawidłowo znakować towary do transportu?

Znakowanie towarów to jedna z najważniejszych kwestii, o które należy zadbać w ramach organizacji ich przewozu. Ułatwia ona bowiem ich identyfikację. Jak więc prawidłowo znakować ładunek do transportu i na co zwrócić szczególną uwagę?

Znakowanie opakowań – czy potrzebne? Podstawowe rodzaje znaków na opakowaniach

Prawidłowe oznakowanie towarów pozwala na ich szybką i jednoznaczną identyfikację. Dostarcza również osobom zaangażowanym w łańcuch transportowy informacji na temat tego, jak obchodzić się z ładunkiem. W konsekwencji minimalizuje ryzyko uszkodzeń i zwiększa bezpieczeństwo przewożonych towarów. Pozwala bowiem zapewnić im optymalne warunki transportu, załadunku, rozładunku i składowania.

Umieszczane na opakowaniach oznaczenia można podzielić na kilka grup, w tym:

  • znaki zasadnicze – służą identyfikacji produktu, który znajduje się wewnątrz opakowania, i jego odbiorcy,
  • znaki informacyjne – dostarczają danych na temat masy i wymiarów towarów, a także przynależność do określonej partii,
  • znaki niebezpieczeństwa – informują o tym, że w opakowaniu znajdują się towary, które mogą być groźne dla ludzi i otoczenia, w związku z czym ładunek wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Należy mu również zapewnić odpowiednie warunki transportu i przechowywania,
  • znaki manipulacyjne – mówią o tym, jak obchodzić cię z opakowaniem w trakcie transportu i magazynowania.


Umieszczone na opakowaniu znaki muszą być trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne i negatywny wpływ czynników atmosferycznych. To dlatego tak istotną kwestią jest dbałość o sposób znakowania opakowań. Najczęściej wykorzystuje się wypalanie, druk, malowanie farbą przemysłową, naklejki lub pieczątki z tuszem. Wybór metody zależy od wielu czynników, w tym specyfiki towaru czy też wielkości opakowania.

Zobacz również: Planowanie transportu - definicja, procesy i etapy

Jak jeszcze zabezpieczyć transportowany towar? Rodzaje jednostek ładunkowych

Nie tylko odpowiednie oznakowanie opakowań zwiększa ich bezpieczeństwo podczas przewozu. Celowi temu służy również formowanie jednostek ładunkowych. Czynność ta pozwala ochronić towar przed działaniem sił bezwładnościowych, jego zdeformowaniem oraz zniszczeniem podczas transportu, załadunku, rozładunku i składowania.  Czym dokładnie jest jednostka ładunkowa?

Jednostka ładunkowa to nic innego jak ładunek zbiorczy, w skład którego wchodzi wiele mniejszych ładunków. Ma ona określony kształt oraz wymiary, co ułatwia przeprowadzanie czynności w łańcuchu transportowych.

W branży TSL (transport, spedycja, logistyka) wyróżnia się cztery główne rodzaje jednostek ładunkowych:

  • pakietowa jednostka ładunkowa – to jednostka składająca się z minimum dwóch sztuk, które tworzą pakiet. Ładunki najczęściej układa się równolegle do siebie i zespala taśmą, drutem lub pasem, tak aby zagwarantować trwałość formy,
  • paletowa jednostka ładunkowa – do jej uformowania wykorzystuje się paletę (płaską, skrzyniową, słupkową bądź ażurową), a ładunki wiąże się ze sobą i z paletą, tak aby tworzyły jedną, ścisłą całość. Do zespolenia ładunków najczęściej używa się taśm, folii termokurczliwej lub sznurka,
  • bezpaletowa jednostka ładunkowa – to jednostka, która pod względem gabarytów nie różni się znacząco od jednostki paletowej, jednak jest formowana bez użycia palety lub kontenera ładunkowego,
  • kontenerowa jednostka ładunkowa – to jednostka uformowana w kontener. Kontenery pozwalają na sprawny załadunek i rozładunek towarów, a także zapewniają bezpieczeństwo transportu. W efekcie zwiększają efektywność przewozów.

Zarówno znakowanie opakowań, jak i formowanie jednostek ładunkowych to działania, które pozwalają zapewnić towarom jak najkorzystniejsze warunki transportu, załadunku, rozładunku i składowania. Uwzględniają one podatność transportową ładunku, czyli jego odporność na uwarunkowania przewozu. Zapewnia to płynny przebieg procesu transportowego i pozwala dostarczyć towary w nienaruszonym stanie.