Koncepcja ECR w transporcie – co to? Jakie daje korzyści dla klienta?


Optymalizacja łańcucha dostaw w celu poprawy efektywności realizacji zleconych działań, a także uzyskania realnych korzyści finansowych, to kluczowe zadanie dla każdego podmiotu transportowego.

Jego wykonanie stanie się możliwe dzięki odpowiednim strategiom i planom powstałym na bazie analizy rynku oraz zasobów przedsiębiorstwa. Pomocna w tym okaże się również koncepcja ECR, której przydatność potwierdzona została już w latach 90. ubiegłego wieku.


Co to jest koncepcja ECR? Dlaczego znajduje zastosowanie w transporcie towarów?

ECR to skrót od angielskiego terminu Efficient Consumer Response, co można przełożyć na skuteczną reakcję na obecne potrzeby konsumentów. W przypadku dystrybucji towarów, koncepcja ta zakłada optymalizację procesu dostarczania określonych towarów w taki sposób, aby lepiej odpowiadał on na wymagania odbiorców.
Staje się to możliwe dzięki stworzeniu efektywnego systemu dystrybucji, w ramach którego dochodzi do ścisłej współpracy wszystkich uczestników łańcucha dostaw, a więc:
  • producentów,
  • handlowców,
  • dystrybutorów.

Kolejnym celem koncepcji ECR jest integracja wykorzystywanych technologii oraz metod przepływu towarów, a także strategii zarządzania. Głównie po to, aby z jednej strony podnieść jakość obsługi klienta, z drugiej obniżyć koszty i skrócić czas realizacji poszczególnych czynności związanych z dostawą dóbr.
Warto zaznaczyć, że koncepcja ECR dotyczy przede wszystkim produktów, które są często kupowane i wymieniane w ramach procesu rotacji. Mowa tutaj zwłaszcza o artykułach spożywczych – ze względu na duże zainteresowanie, jak również stosunkowo krótki czas przydatności, firmy dążą do tego, aby maksymalnie ułatwić klientom dostęp do nich.
Wszystko to staje się możliwe dzięki koncepcji ECR, która została rozwinięta w USA jako odpowiedź na kryzys spożywczy z 1993 roku.


Logistyka ECR – połączenie różnych koncepcji w dystrybucji towarów

Niezwykle istotne w ramach przygotowania i realizacji omawianego systemu jest synergia działań logistycznych i marketingowych, najlepiej z jednoczesnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Zadaniem firm transportowych jest w głównej mierze optymalizacja procesu dostarczania towarów do odbiorców. Ogromne znaczenie ma zwłaszcza eliminacja wszelkiego rodzaju opóźnień oraz ewentualnych problemów związanych na przykład z niedostateczną flotą transportową.
Koncepcja ECR zakłada ponadto włączenie dostawców do przeprowadzanego procesu produkcyjnego, co nie tylko skraca czas dostawy dóbr, ale też rozkłada odpowiedzialność za realizację zlecenia. Przepływ zapasów jest płynniejszy, na czym korzystają producenci, dostawcy i klienci.
W przypadku działań marketingowych główny nacisk powinien zostać położony na dostarczanie klientom niezbędnych informacji na temat samych towarów, jak również ich dostępności. Spore znaczenie ma jeszcze zarządzanie zasobami i właściwe kształtowanie oferty.


Jakie korzyści daje koncepcja ECR w transporcie?

Omawiana koncepcja daje szansę powodzenia wyłącznie w przypadku nawiązania i utrzymania ścisłej współpracy podmiotów obecnych w łańcuchu dostaw. Przekłada się to na realne korzyści – zwłaszcza dla klientów, którzy otrzymują stały, nieprzerwany dostęp do produktów i wygodę zakupów.
Co ważne, zyskują również sprzedawcy, ponieważ tworzą grupę lojalnych odbiorców, a także sami dostawcy, mogący liczyć na umocnienie pozycji na rynku, zdobycie kontaktów biznesowych i rozwiązanie wielu problemów, dotyczących chociażby powtarzających się sytuacji braku konkretnych towarów.
Strategia ECR nastawiona jest przede wszystkim na wymagania i potrzeby klientów, co wcale nie oznacza, że nie jest ona korzystna dla podmiotów, których dotyczy łańcuch dostaw. Mowa tu również o firmach transportowych, które powinny dążyć do optymalizacji procesu przepływu zasobów. Umiejętne wprowadzenie wspomnianych zasad i utrzymanie ścisłej współpracy z pozostałymi członkami łańcucha dostaw, może to zapewnić.