Centrum logistyczne – ważne ogniwo w transporcie towarów

Żeby transport towarów przebiegał sprawnie i bez zarzutu, wymaga określonej infrastruktury. Obok dróg lądowych i wodnych, portów lotniczych i morskich oraz sieci telekomunikacyjnych jednymi z najważniejszych ogniw w łańcuchu dostaw są centra logistyczne.

Centrum logistyczne – co to takiego? Jakie usługi realizuje?

Centrum logistyczne to specjalistyczny obiekt wyposażony w odpowiednią infrastrukturę i sieć organizacyjną, w którym realizowane są:

  • usługi logistyczne (takie jak przyjmowanie, magazynowanie, rozdzielanie i wydawanie towarów czy też zarządzanie zapasami i zamówieniami),
  • usługi pomocnicze (np. spedycja, obsługa celna, ubezpieczenia, promocja i marketing),
  • usługi dodatkowe (w tym techniczna obsługa, sprzedaż paliw, usługi księgowo-rachunkowe, usługi gastronomiczne i hotelarskie).

Centra logistyczne zalicza się do głównych węzłów sieci logistycznych. Pozwalają bowiem na wybór i optymalizację rozwiązań transportowych (w tym m.in. środka transportu czy też rodzaju opakowania). To właśnie pomiędzy centrami logistycznych dochodzi do przemieszczania strumieni towarów. Odbywa się w nich również łączenie i rozdzielanie ładunków.

W literaturze przedmiotu centrum logistyczne – podobnie jak porty, terminale przeładunkowe i centra magazynowe – jest zaliczane do punktowych elementów infrastruktury logistycznej. Stanowią one ważne ogniwa w łańcuchu dostaw – trudno wyobrazić sobie bez nich transport towarów na obecną skalę. Jakie funkcje pełnią? Dlaczego ich istnienie i sprawne funkcjonowanie jest tak istotne?

Jakie funkcje pełnią centra logistyczne? Dlaczego ich istnienie jest tak ważne?

Centra logistyczne to węzły sieci logistycznych, które odznaczają się najwyższym stopniem złożoności i największą różnorodnością pod względem dostępnej infrastruktury i realizowanych usług. Uznaje się, że ich rola jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania krajowego (a we współczesnym, zglobalizowanym świecie także i międzynarodowego) systemu logistycznego.

Centrum logistyczne stanowi punkt styku popytu i podaży dla usług logistycznych i transportowych. Rozwój obiektów tego typu przyczynia się do rozwoju logistyki, co zaś przekłada się na rozwój całej gospodarki. W mikroskali natomiast zwiększa zadowolenie konsumentów – sprawia, że towary docierają do nich szybko i bez uszczerbku na jakości.

Co więcej, centrum logistyczne:

  • łączy systemy logistyczne poszczególnych państw – dzięki różnorodności dostępnych usług i infrastruktury centrum logistyczne pozwala realizować przewozy nawet dużych partii ładunków na dalekie odległości, poza terytorium danego państwa,
  • integruje regiony gospodarcze – centrum logistyczne jest miejscem konsolidacji różnych usług logistycznych, co sprzyja tworzeniu więzi kooperacyjnych pomiędzy regionami i wzmacnia ich potencjał ekonomiczny,
  • wspiera intermodalność transportu – działalność centrum logistycznego zwiększa liczbę przewozów intermodalnych, które na swojej trasie mogą być realizowane różnymi rodzajami transportu bez konieczności przeładunku towaru. Intermodalność pozwala ograniczyć straty czasowe i pieniężne wiążące się ze zmianą środka transportu,
  • wpływa na efektywność systemu logistycznego – centrum logistyczne kształtuje jakość i parametry systemu logistycznego, takie jak zdolność do szybkiego przemieszczania towarów, możliwość integracji z innymi systemami, co determinuje jego efektywność.

Centra logistyczne stanowią ważne ogniwa w transporcie towarów. Bez nich synchronizacja fizycznych, finansowych i informacyjnych strumieni pomiędzy poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w łańcuchu dostaw nie byłaby tak efektywna, co z kolei rodziłoby problemy w sprawnym zarządzaniu przewozami towarów. Dlatego rozwój obiektów tego typu jest tak ważny, nie tylko dla rozwoju logistyki, ale i całej gospodarki.