Alternatywne napędy dla ciężarówek – transport nie tylko w służbie ekologii. Najważniejsze korzyści


W wielu krajach rozwiniętych transport to jeden z najbardziej emisyjnych sektorów gospodarki. Nic więc dziwnego, że działania zmierzające ku jego dekarbonizacji są podejmowane na coraz szerszą skalę.

Ograniczeniu emisyjności służą m.in. inwestycje osób prywatnych i przedsiębiorstw w ciężarówki z alternatywnymi napędami. Dlaczego jest to opłacalne dla firm transportowych? Przedstawiamy 4 główne korzyści.


Nie tylko względy środowiskowe – co daje inwestycja w alternatywne napędy dla ciężarówek?

 Alternatywne napędy są coraz częściej wykorzystywane nie tylko w samochodach osobowych, ale i ciężarówkach. Przemawiają za tym przede wszystkim względy ekologiczne. Transport odpowiada bowiem za ok. ¼ całej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Wbrew jednak pozorom inwestycja w niskoemisyjne pojazdy nie służy wyłącznie ochronie środowiska. Dla firmy transportowej może być również źródłem korzyści. Jakich?
 

1. Redukcja kosztów prowadzenia działalności transportowej

 Stale rosnące ceny benzyny i oleju napędowego sprawiają, że paliwa alternatywne już w niedalekiej przyszłości mogą być tańsze niż produkty otrzymywane z ropy naftowej. Wiąże się to nie tylko z postępem technologicznym w obszarze dekarbonizacji transportu, który sprawia, że niskoemisyjne ciężarówki są coraz  tańsze i bardziej dostępne, ale również kurczeniem się światowych zasobów „czarnego złota”.

 W świetle tych informacji inwestycja w pojazdy elektryczne oraz napędzane gazem, wodorem lub biopaliwami to doskonały sposób, aby już teraz zoptymalizować koszty prowadzenia działalności transportowej, a także zadbać o rentowność biznesu w przyszłości, kiedy wykorzystanie pojazdów wyposażonych w silniki benzynowe i Diesla przestanie się opłacać, zarówno pod względem finansowym, jak i wizerunkowym.

 

2. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy transportowej

 Przedsiębiorstwa inwestujące w niskoemisyjne ciężarówki udowadniają, że nieobce są im kwestie środowiskowe. Kształtują w ten sposób wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie, co spotyka się z pozytywnym odbiorem klientów i kontrahentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na to, czy dany podmiot podejmuje działania pozwalające ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zmniejszyć generowany ślad węglowy.

 Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa oddziałuje dodatnio na relacje z potencjalnymi klientami i kontrahentami. Chętniej obdarzają oni firmę zaufaniem, a co za tym idzie – częściej decydują się na skorzystanie z jej usług. W ten sposób bowiem sytuują się w grupie osób i podmiotów odpowiedzialnych społecznie.

 

3. Budowanie przewagi konkurencyjnej w branży TSL (transport-spedycja-logistyka)

 Dzięki obniżce kosztów prowadzenia działalności oraz zbudowaniu pozytywnego wizerunku firma transportowa może łatwiej osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. W efekcie będzie docierać do szerszej liczby klientów, a w konsekwencji – generować wyższe zyski.

 

Dywersyfikacja floty i większe bezpieczeństwo paliwowe

 

Światowe rynki ropy naftowej podlegają fluktuacjom, czego konsekwencją bywają zaburzenia w dostawach paliwa, a nawet jego czasowe reglamentacje, co utrudnia prowadzenie działalności transportowej. W przypadku paliw alternatywnych rzadziej dochodzi do tego typu sytuacji, co związane jest m.in. z tym, że często są one produkowane w kraju ojczystym. Inwestując w niskoemisyjne ciężarówki, dywersyfikujesz flotę, a tym samym zwiększasz bezpieczeństwo paliwowe firmy.

Inwestycja w ciężarówki z alternatywnymi napędami może być opłacalna dla firmy transportowej nie tylko pod względem finansowym, ale również wizerunkowym. Tym sposobem przedsiębiorstwo może również zwiększyć swoje bezpieczeństwo paliwowe, a także budować przewagę konkurencyjną na rynku. Nic więc dziwnego, że niskoemisyjne pojazdy stopniowo wypierają tradycyjne ciężarówki spalinowe.

Chcesz zlecić transport i zależy Ci na jego niskiej emisyjności? Skontaktuj się z nami i sprawdź, jakie rozwiązania możemy Ci zaoferować?