Zabezpieczenie transportu ponadgabarytowego – na co zwrócić uwagę?

Zapotrzebowanie na transport ładunków ponadgabarytowych, czyli takich, których parametry (masa, długość, szerokość lub wysokość) przekraczają określone normy, systematycznie rośnie. Niestandardowe konstrukcje są bowiem coraz częściej wykorzystywane, zwłaszcza w branży przemysłowej i budowlanej. Jak jednak zorganizować ich przewóz? Jak zadbać o to, aby transport ponadgabarytowy był bezpieczny?

Transport ponadgabarytowy – co oznacza ? Najważniejsze wymagania.

Postęp technologiczny sprawił, że budowane są coraz większe i cięższe konstrukcje, których nie da się podzielić na mniejsze elementy. Rodzi to problem natury logistycznej. W jaki sposób przewieźć je z miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystywania bez naruszania ich integralności? Z pomocą przychodzi transport ponadgabarytowy. Jak go definiować? Czym się charakteryzuje?

Transport ponadgabarytowy (lub inaczej mówiąc transport ponadnormatywny) jest jedną z najbardziej skomplikowanych usług realizowanych przez firmy z branży TSL (transport, spedycja, logistyka). Polega on na przewiezieniu z punktu A do punktu B ładunków ponadnormatywnych, czyli takich, których parametry nie mieszczą się w normach określonych dla danego środka transportu.

Przewozy ponadgabarytowe wymagają nie tylko uzyskania określonych zezwoleń. Koniecznością jest także wykorzystanie specjalistycznej floty pojazdów, która będzie dostosowana do wymagań transportowanego ładunku.

Ponadto, żeby transport gabarytów przebiegał prawidłowo, potrzebna jest również doświadczona kadra wspierana przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. To dlatego tak istotną kwestią jest to, aby był on organizowany przez profesjonalną firmę spedycyjną. Dysponuje ona bowiem doświadczeniem, nowoczesną flotą pojazdów oraz wykwalifikowanym personelem.

Zobacz również: 5 cech dobrej firmy spedycyjnej

Jak zabezpieczyć transport ponadnormatywny?

Transport dużych gabarytów niesie za sobą wiele zagrożeń. Żeby do minimum zredukować prawdopodobieństwo ich wystąpienia i zapewnić ładunkowi wysoki stopień bezpieczeństwa, należy m.in.:

  • uzyskać wszystkie informacje na temat zlecenia, w tym te dotyczące m.in. wymiarów i ciężaru ładunku, miejsc załadunku i rozładunku czy też czasu wykonania zlecenia.
  • optymalnie dopasować środek transportu,
  • odpowiednio przygotować i sprawdzić trasę przejazdu.


Niezwykle ważną kwestią jest również uzyskanie niezbędnego zezwolenia. Wydawane jest ono przez właściwy organ – najczęściej starostę powiatowego, naczelnika urzędu skarbowego lub Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – w drodze decyzji administracyjnej na wniosek firmy zajmującej się transportem. Zezwolenie określa warunki przewozu oraz zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. W przypadku niektórych ładunków ponadgabarytowych wymagane jest np. pilotowanie. Zwiększa ono bezpieczeństwo nie tylko transportu, ale i innych uczestników ruchu.

Niezwykle istotną kwestią jest również dobór trasy przejazdu. Z jednej strony powinna być ona jak najkrótsza, co pozwala zredukować koszty i czas transportu. Z drugiej nie może zawierać żadnych barier infrastrukturalnych. Dlatego profesjonalne firmy spedycyjne często przeprowadzają wizje lokalne, które pozwalają ocenić rzeczywisty stan dróg. W niektórych przypadkach konieczny jest demontaż niektórych elementów infrastruktury.

Transport ponadgabarytowy – cena

Koszty transportu ładunków ponadgabarytowych są trudne do oszacowania. Na ostateczną cenę wpływ ma bowiem wiele czynników, w tym m.in.:

  • wymiary i waga ładunku,
  • długość trasy przewozu,
  • opłaty za przejazd określonymi drogami,
  • konieczność pilotowania ładunku,
  • konieczność demontażu elementów infrastruktury,
  • termin realizacji usługi.

Żeby precyzyjnie określić koszty, należy skontaktować się z firmą spedycyjną. Specjaliści nie tylko zorganizują transport ponadgabarytowy, ale również doradzą, jakie rozwiązania będą w danym przypadku optymalne, zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i kosztów czy też szybkości realizacji zlecenia.