Ubezpieczenie transportowe – jak działa? Jaką ochronę gwarantuje polisa cargo?


W transporcie towarów istnieje ryzyko wystąpienia zdarzeń, które mogą doprowadzić do uszkodzenia, a nawet całkowitej utraty ładunku. Żeby zminimalizować związane z tym straty finansowe, przewóz można objąć dodatkowym ubezpieczeniem transportowym. Jak działa i co daje polisa cargo? Czym różni się ona od ubezpieczenia OC przewoźnika?


Ubezpieczenie cargo – co to? Jak działa?

 Dzięki profesjonalizacji usług przewozowych i postępowi technologicznemu transport towarów jest coraz bezpieczniejszy. Nie oznacza to jednak, że ryzyko wystąpienia zdarzeń, w wyniku których ładunek może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, zostało całkowicie wyeliminowane. Nieprzewidziane incydenty, takie jak wypadki czy też kradzieże, wciąż się zdarzają i niejednokrotnie prowadzą do ogromnych strat finansowych. Przedsiębiorca może się jednak przed nimi uchronić. W jaki sposób? Decydując się na ubezpieczenie cargo. Co to takiego i jak działa?
Polisa cargo to forma zabezpieczenia, w ramach której ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty określonej sumy odszkodowania, jeśli podczas transportu dojdzie do wystąpienia niekorzystnego zdarzenia, określonego w warunkach umowy. Pozwala to przedsiębiorcy zminimalizować straty finansowe wynikające z uszkodzenia lub utracenia ładunku.

 

Polisa cargo – zakres obowiązywania ubezpieczenia

 Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z polisy cargo nie tylko wtedy, gdy na własną rękę transportuje ładunek, ale również jeśli zlecił to zadanie firmie przewozowej. W ramach ubezpieczenia ochroną można objąć:

  • wszystkie rodzaje transportu – samochodowy, kolejowy, morski czy też lotniczy, bez względu na to, czy przewóz realizowany jest w kraju, czy poza jego granicami,
  • produkty gotowe, półprodukty i surowce – polisa nie obowiązuje w przypadku zwierząt, dzieł sztuki i dokumentów,
  • przewóz, załadunek, rozładunek towarów – a także inne czynności niezbędne do realizacji zlecenia,
  • różne rodzaje szkód – ładunek jest chroniony na wypadek kolizji środka transportu, klęsk żywiołowych, kradzieży, napadów rabunkowych czy też uszkodzenia mienia.


Ostateczny zakres ochrony, jaki zapewniać będzie polisa cargo, jest uzależniony od indywidualnych ustaleń przedsiębiorcy z ubezpieczycielem. Im więcej nieprzewidzianych zdarzeń ma ona obejmować, tym z większymi kosztami jej zawarcia trzeba się liczyć. Wiele też zależy od wysokości sumy ubezpieczeniowej, która powinna być skorelowana z wartością ładunku, co pozwoli zminimalizować ewentualne straty finansowe.
 

Polisa cargo a ubezpieczenie OC przewoźnika – podobieństwa i różnice

 W transporcie towarów można spotkać się z różnymi rodzajami ubezpieczeń. Wśród najczęściej występujących wymienić można polisę cargo i ubezpieczenie OC przewoźnika. Łączy je w zasadzie jedno – dobrowolność. Różni natomiast wiele, w tym częściowo zakres oferowanej ochrony. O czym warto wiedzieć, aby uniknąć nieporozumień?
Ubezpieczenie OC zabezpiecza interesy przewoźnika i nie należy go utożsamiać z ochroną ładunku. W praktyce oznacza to, jego posiadanie nie oznacza, że przewoźnik wypłaci jakąkolwiek rekompensatę, jeśli dojdzie do uszkodzenia, kradzieży lub zaginięcia ładunku. Taką ochronę zapewnia ubezpieczenie cargo (oczywiście, jeśli klauzule nie wprowadzają żadnych wyłączeń od odpowiedzialności ubezpieczyciela).
Wiele trudnych do przewidzenia zdarzeń z zakresu polisy cargo jest wpisana w ubezpieczenie OC przewoźnika. Żeby jednak przedsiębiorca otrzymał rekompensatę, w przypadku OC to właśnie przewoźnik musi ponosić całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie, kradzież lub zaginięcie ładunku. Jeśli doszłoby do tego na skutek klęski żywiołowej, przedsiębiorca najpewniej nie otrzyma żadnych pieniędzy.
Ubezpieczenie cargo chroni interesy przedsiębiorcy. Dlatego przy wyborze przewoźnika warto sprawdzić, czy zapewnia on możliwość skorzystania z dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli nie, nie oznacza to, że musisz od razu rezygnować z jego usług. Możesz na własną rękę ubezpieczyć ładunek i potraktować to jako sposobność do negocjacji ceny.