Transport kombinowany – zalety. Kiedy warto się na niego zdecydować?

Wymagania klientów co do transportu są jasne – ma być szybko i bezproblemowo. Dotyczy to również przewozów towarów na długich trasach.

Żeby sprostać oczekiwaniom, firmy spedycyjno-transportowe muszą uruchomić wszelkie dostępne zasoby. Zapewniają więc usługę transportu kombinowanego. Na czym on polega? Jakie są jego największe zalety?

Transport kombinowany – co to? Warianty

Jednym ze sposobów przewożenia ładunków na długich trasach jest transport kombinowany. Jak sama nazwa sugeruje, w jego ramach wykorzystuje się więcej niż jedną gałąź transportu. Początkowy lub końcowy etap transportu kombinowanego jest realizowany przez samochody dostawcze lub ciężarowe. Natomiast na innych odcinkach wykorzystuje się kolej, żeglugę śródlądową czy też fracht morski. W tym ostatnim przypadku wymaga się, aby trasa pokonywana drogą morską przekraczała 100 km w linii prostej.

Co równie ważne, wszystkie operacje przeprowadzane w ramach transportu kombinowanego odbywają się na jednej jednostce załadunkowej. Może nią być kontener, naczepa lub nadwozie wymienne.

W ramach przewozów kombinowanych wyróżnić można pięć kategorii.

 1. Transport bimodalny. Jest realizowany przy użyciu dwóch gałęzi transportu i nie następuje w nim przeładunek towaru, np. przewóz naczepy autostradą, a następnie koleją.
 2. Transport intermodalny. To przewóz towarów jedną jednostką załadunkową, lecz przy wykorzystaniu więcej niż jednej gałęzie transportu.
 3. Transport multimodalny. Wykorzystuje co najmniej dwa różne środki transportu i dopuszcza możliwość zmiany początkowej jednostki ładunkowej.
 4. Transport łamany. Wykorzystuje dwa odmienne środki transportu, które jednak pochodzą z jednej gałęzi. Np. początkowo przewóz jest realizowany samochodem dostawczym, a w dalszą drogę rusza pojazdem ciężarowym.
 5. Transport kabotażowy. Ma miejsce, gdy przedsiębiorstwo świadczy usługi przewozowe w państwie, w którym nie ma siedziby. Na mocy unijnego prawa, przewozy

Kiedy warto zdecydować się na transport kombinowany? Jakie są jego główne korzyści?

 

Transport kombinowany sprawdza się doskonale w przypadku przewozów towarów na dalekie odległości. Przy jego pomocy realizuje się zarówno zlecenia międzynarodowe, jak i międzykontynentalne.

Transport kombinowany cieszy się dużym uznaniem wśród klientów firm spedycyjno-przewozowych. Ma bowiem wiele zalet, które przesądzają o jego atrakcyjności. Zleceniodawcy szczególnie cenią to, że;

 • pozwala dostarczyć ładunek w dowolne miejsce na globie,
 • nie wprowadza ograniczeń co do rodzaju towarów,
 • jest elastyczny – wykorzystywaną flotę transportową można z łatwością dopasować do specyfiki zlecenia i rodzaju przewożonych ładunków,
 • obniża koszty przewozu,
 • skraca czas dostaw i pozwala je realizować według ściśle określonego harmonogramu,
 • maksymalnie wykorzystuje zalety danej gałęzi transportowej, np. w przypadku przewozów koleją są to niskie koszty, w przypadku przewozów drogą lądową – możliwość dostawy pod wskazany adres, a w przypadku drogi powietrznej – szybkość,
 • optymalizuje zużycie paliwa i energii, zmniejszając negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne – odpowiednio zorganizowany redukuje ślad węglowy nawet o 60-80 proc.,
 • ogranicza procedury i formalności spedycyjne związane z organizacją transportu, co przyspiesza cały proces i czyni go mniej zawiłym.

Niemniej jednak organizacja transportu kombinowanego to wymagające zadanie. Z uwagi na konieczność zmiany środka transportu rośnie ryzyko m.in. uszkodzenia przewożonych towarów. Istotną kwestią jest również wypełnienie i zgromadzenie obszernej dokumentacji transportowej, a także optymalne zaplanowanie trasy przewozu i uwzględnienie specyfiki każdej wykorzystywanej gałęzi.

Dlatego organizację transportu kombinowanego lepiej powierzyć specjalistom. Dysponują oni know-how i innowacyjnymi technologiami, co pozwala zoptymalizować łańcuch dostaw. W efekcie spedycja kombinowana zdaje egzamin, a przewożony ładunek trafia do odbiorcy na czas i bez niespodzianek.