Transport intermodalny, multimodalny i kombinowany – korzyści i najważniejsze różnice

Transport intermodalny, multimodalny i kombinowany – korzyści i najważniejsze różnice

Transport intermodalny, multimodalny i kombinowany bywają używane zamiennie. Tymczasem każde z nich oznacza co innego.

Jak je prawidłowo definiować? Czym różni się transport multimodalny od intermodalnego. Jak przebiega transport kombinowany?

Transport intermodalny – co to?

 Za transport intermodalny uznaje się przewóz ładunków, który odbywa się przy wykorzystaniu co najmniej dwóch rodzajów transportu i jednej, tej samej jednostki ładunkowej (np. kontenera, nadwozia wymiennego) na całej trasie. W efekcie przy zmianie rodzaju transportu nie występuje konieczność przeładunku samego towaru. Transport multimodalny można sklasyfikować na podstawie różnych czynników. Na przykład biorąc pod uwagę:

 
  • zasięg – wyróżnia się przewozy: krajowe, międzynarodowe, kontynentalne i międzykontynentalne,
  • charakter wykorzystanych środków transportu – przewozy intermodalne można podzielić m.in. na: szynowo-drogowe, drogowo-morskie czy też szynowo-drogowo-lotnicze,
  • rodzaj użytych jednostek ładunkowych – organizowane są przewozy: kontenerów, naczep, nadwozi wymiennych, samochodów ciężarowych oraz pojemników specjalnych.

Transport intermodalny to coraz chętniej wybierany sposób przewozu ładunków. Z uwagi brak konieczności przeładunku towarów zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia. Charakteryzuje się mniejszą wypadkowością i mniejszą wrażliwością na niekorzystne warunki pogodowe. Pozwala też przemieszczać ładunki o dużej masie, nawet na znaczne odległości. Co więcej, jest bezpieczniejszy i bardziej ekologiczny od transportu realizowanego wyłącznie pojazdami drogowymi.
 

Transport multimodalny – na czym polega?

Transport multimodalny podobnie jak transport intermodalny jest realizowany z użyciem minimum dwóch rodzajów transportu, z tą różnicą, że w jego przypadku towary mogą zostać przeładowane do innej jednostki ładunkowej podczas zmiany środka transportu. Wśród najważniejszych zalet tego sposobu przewozu ładunku zaliczyć można:
 
  • możliwość transportu towarów na znaczne odległości,
  • szybkość przewozu,
  • atrakcyjną cenę,
  • wydajność i bezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli poszczególne opakowania towaru można połączyć w jedną całość (zunifikować),
  • wygodę rozliczeń – klient uiszcza jedną, całościową opłatę za organizację przewozu.

Transport multimodalny ma też pewne mankamenty. Im więcej punktów przeładunkowych na trasie przewozu, tym wyższe ryzyko uszkodzenia towarów. Zapewnia też ograniczone możliwości transportu przesyłek specjalnych, takich jak zwierzęta.
 

Transport kombinowany – definicja. Jakie są jego rodzaje?

Pod pojęciem transportu kombinowanego kryje się europejski transport intermodalny, w ramach którego jednostka transportowa jest przewożona koleją, żeglugą śródlądową lub żeglugą morską przybrzeżną, a końcowa dystrybucja spoczywa na transporcie drogowym. Transport kombinowany można podzielić na:
 
  • towarzyszący – polega on na przewozie pojazdu drogowego wraz z kierowcą przy wykorzystaniu innego rodzaju transportu, np. na promie lub w pociągu,
  • nietowarzyszący – to transport pojazdu przy użyciu innego rodzaju transportu, jednak bez kierowcy.

Łączenie kilku sposobów przewozu towarów to opcja, na którą decyduje się coraz więcej firm. Pozwala bowiem ograniczyć koszty transportu i skrócić czas dostawy. Daje również większą pewność, że ładunek dotrze do odbiorcy w niezmienionym stanie. Nie dziwi zatem fakt, że popularność transportów intermodalnych, multimodalnych i kombinowanych rośnie z roku na rok. Pod pojęciami transportu intermodalnego, multimodalnego i kombinowanego kryją się różne sposoby przewozu towarów. Warto o tym pamiętać podczas składania zlecenia transportowego lub spedycyjnego. Co jednak ważne, zleceniodawca nie musi wiedzieć, która opcja będzie dla niego najkorzystniejsza. W doborze rodzaju przewozu, a także optymalnej trasy i środków transportu pomogą specjaliści. Przedstawią oni czarno na białym koszty i korzyści wynikające z wyboru określonej opcji.