Transport częściowy (LTL) – jak go zorganizować? Rola spedytora


Transport odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów. Przekłada się na sprawne funkcjonowanie wielu sektorów gospodarki i intensyfikuje postęp. Nic więc dziwnego, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwujemy jego dynamiczny wzrost. Zaowocował on m.in. wyodrębnieniem różnych rodzajów przewozów. Jednym z nich jest transport częściowy (LTL). 

Na czym on polega? Kiedy warto się na niego zdecydować i jaką rolę odgrywa w tym procesie spedytor?

Transport częściowy (LTL) – co to? Na czym polega? Kiedy warto go wybrać?

Transport częściowy (z ang. LTL – Less Than Truck Load) polega na przewozie towarów, które nie zajmują całej przestrzeni ładunkowej środka transportowego, lecz jedynie jej część. W terminologii logistycznej określa się go również mianem transportu PTL (Partial Load) lub transportu drobnicowego. Żeby przewóz został uznany za częściowy, dostępna przestrzeń załadunkowa musi zostać podzielona między różnych nadawców. Konsolidacja przesyłek jest o tyle korzystne dla zleceniodawcy, że pozwala obniżyć koszty transportu.

Na transport LTL warto się zdecydować, gdy przesyłka:

  • jest zbyt mała, aby opłacalne było jej zakwalifikowanie do transportu FTL (całopojazdowego), a jednocześnie zbyt duża dla przewozów kurierskich,
  • nie wymaga szybkiej dostawy – przewozy LTL zajmują więcej czasu niż transporty FTL z uwagi na konieczność załadunku, rozładunku i przeładunku kilku przesyłek,
  • ma różnych adresatów.

Co ważne, nie każda przesyłka pozostawiająca wolną przestrzeń załadunkową może być zakwalifikowana jako ładunek częściowy. Czasem jej niestandardowe gabaryty (waga, objętość, rozmiar) lub cechy wymuszają zastosowanie innej gałęzi transportu, np. FTL, ponadgabarytowego lub ADR. Doświadczony spedytor będzie wiedzieć, jak dopasować przewóz do specyfiki ładunku. Na tym jednak jego rola się nie kończy. Jakie działania leżą w jego gestii? Za co odpowiada w transporcie LTL?

Rola spedytora w transporcie LTL – dlaczego warto postawić na rzetelną firmę z doświadczeniem?

W procesie transportu LTL udział bierze wiele podmiotów. Jednym z nich jest spedytor, który organizuje i koordynuje całość lub część przewozu ładunków częściowych. Spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność. To podjęte przez niego działania mają bowiem doprowadzić do terminowego dostarczenia towarów do odbiorców.

Wśród głównych czynności, jakie spedytor musi wykonać w ramach transportu LTL, można wymienić:

  • dobór środka transportu i opracowanie optymalnej trasy przewozu,
  • załatwienie wymaganych formalności i dokumentów związanych z transportem,
  • dokonanie niezbędnych opłat,
  • organizacja załadunku, przeładunku i rozładunku towarów,
  • monitorowanie lokalizacji przesyłki w czasie rzeczywistym.

Oczywiście zakres wsparcia zależy od indywidualnych ustaleń ze zleceniodawcą. Jedni przedsiębiorcy potrzebują bowiem pomocy w organizacji wybranego etapu procesu transportowego, inni zaś szukają kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu przewozu od A do Z. W tym miejscu warto zaznaczyć, że spedytor nie musi dysponować własną flotą transportową i oferować fizycznej usługi przemieszczania ładunku. Zadanie to może powierzyć firmie przewozowej.

Organizacja transportu częściowego to wymagające zadanie. Na powodzenie przedsięwzięcia wpływa bowiem wiele kwestii. Dlatego zadanie to warto powierzyć firmie z doświadczeniem. Dzięki temu ładunek bezpiecznie i terminowo dotrze do odbiorców. Profesjonaliści zagwarantują wysoką jakość nie tylko przewozu, ale również obsługi klienta. Przedsiębiorstwa będzie mógł również liczyć na fachowe doradztwo.

Transport częściowy LTL to jeden z najchętniej wybieranych rodzajów przewozów. Pozwala bowiem podzielić koszty pomiędzy różnych nadawców, co obniża jego końcową cenę. Jednak przy wyborze podmiotu, który miałby się zająć jego organizacją, nie warto kierować się wyłącznie kryterium ceny. Liczy się również doświadczenie podmiotu. To ono gwarantuje, że przesyłka trafi do odbiorcy bez większych przeszkód.