Telematyka w firmie spedycyjnej – w czym pomaga?

Wbrew pozorom o efektywności i sprawności funkcjonowania firmy spedycyjnej przesądzają nie tylko doświadczenie i wielkość floty transportowej.

Obecnie coraz oraz większą rolę odgrywają systemy telematyczne. Jak telematyka może wspierać firmę spedycyjną? Dlaczego wybierając partnera biznesowego, warto zwrócić uwagę na ten aspekt?

Spedycja i telematyka – duet idealny? Rola systemów telematycznych w spedycji i transporcie

Pod pojęciem telematyki kryją się różnorakie systemy telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne, a także narzędzia wykorzystujące automatyczne sterowanie, które są dostosowane do systemów fizycznych (czyli zbiorów urządzeń utworzonych w celu danej działalności). Zapewniają one możliwość gromadzenia dużej liczby danych oraz pozwalają łączyć różne sprzęty elektroniczne i ich funkcje.

Wprowadzenie systemów telematyki ma za zadanie ułatwić organizację transportu i podnieść efektywność podejmowanych w jego ramach działań, a także wyeliminować ryzyko ludzkiej pomyłki.

Nowoczesne systemy telematyczne:

 • wspomagają zarządzanie flotą transportową i kierowcami,
 • zwiększają wydajność realizowanych zadań transportowych,
 • zwiększają bezpieczeństwo ładunków i kierowców,
 • ułatwiają nadzór nad czasem dostarczenia ładunków,
 • automatycznie śledzą i identyfikują pojazdy (co ułatwia ich poszukiwanie w razie kradzieży),
 • pozwalają kontrolować stan techniczny pojazdów i wielkość emisji,
 • zmniejszają koszty eksploatacji pojazdów, a w konsekwencji koszty prowadzenia działalności transportowej i spedycyjnej,
 • pozwalają zawczasu wykryć potencjalne problemy związane z planowaniem i realizacją usług logistycznych.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów telematycznych przedsiębiorca zyskuje całodobowy dostęp do danych dotyczących lokalizacji pojazdów, ich osiągów, przebiegu, poziomu paliwa, a nawet czasu pracy oraz stylu jazdy kierowców. Informacje te są skrupulatnie archiwizowane, dzięki czemu można je przeglądać i analizować w dowolnym momencie.

Dodatkowo nowoczesne systemy telematyczne automatycznie tworzą i wysyłają tygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne raporty. Zawierają one szereg danych dotyczących efektywności pojazdów oraz odchyleń od przyjętych norm.

Szczególnie przydatne okazują się informacje na temat zużycia paliwa. Dzięki nim przedsiębiorca może wstępnie oszacować koszty realizacji zadań logistycznych, a także podjąć działania mające na celu poprawę ekonomiki paliwowej. Pozytywnie wpływa to na finanse przedsiębiorstwa, a także pozwala zmniejszyć oddziaływanie firmy na środowisko naturalne.

Telematyka w firmie spedycyjnej – wykorzystywane systemy i narzędzia

Wprowadzenie systemów telematycznych daje wymierne rezultaty. Wiąże się jednak z koniecznością modernizacji zarówno infrastruktury transportowej, jak i pojazdów. Wśród niezbędnych środków technicznych wymienia się:

 • czujniki i urządzenia pomiarowe – pozyskują one informacje z otoczenia. Zalicza się do nich np. stacje pogodowe, kamery,
 • urządzenia do przesyłania informacji – to m.in. systemy krótkiego i dalekiego zasięgu,
 • urządzenia do przetwarzania informacji – komputery, laptopy, tablety,
 • urządzenia służące do dystrybucji i prezentacji informacji, np. systemy GPS/GIS.
 

Podstawą działania współczesnych systemów telematycznych jest wspomniany GPS. Wykorzystuje on satelitarny system nawigacji, który pozwala określić i zarejestrować m.in. pozycję pojazdu, jego prędkość czy też kierunek przemieszczania.

Telematyka znajduje coraz szersze zastosowanie w spedycji. Nie tylko zapewnia niezakłócony przepływ danych, ale również zwiększa skuteczność przewozów, ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem (np. poprzez eliminację pustych przebiegów) oraz optymalizuje koszty prowadzenia działalności. Pozytywnie wpływa również na bezpieczeństwo transportów. Dlatego przy wyborze firmy spedycyjnej warto sprawdzić, czy wykorzystuje ona systemy telematyczne w codziennej pracy.