Rzetelny przewoźnik – rola w procesie transportowym. Jak go wybrać?


W przewóz ładunków i osób zaangażowanych jest wiele podmiotów. Jednym z najważniejszych jest przewoźnik. Odgrywa on istotną rolę w procesie transportowym. Dlatego jego wybór nie może być dziełem przypadku. Jakie pełni funkcje? Jak wybrać rzetelny podmiot, który nie zawiedzie?

Przewoźnik – definicja i rola w procesie transportowym

Mianem przewoźnika można określić podmiot gospodarczy, który przy użyciu floty pojazdów zobowiązuje się przewieźć ładunek (lub osoby) z punktu A do punktu B. Pobiera za to wynagrodzenie, którego wysokość ustala przy uwzględnieniu poniesionych kosztów.

W procesie transportowym przewoźnik odgrywa rolę łącznika między adresatem przesyłki a odbiorcą. Dba o to, aby ładunek bezpiecznie i w odpowiednim stanie dotarł we wskazane miejsce. Odpowiada on nie tylko za przesyłkę, ale również flotę pojazdów oraz zatrudnionych pracowników. Zobowiązany jest również do utrzymywania wysokiego standardu świadczonych usług transportowych i prowadzenia przejrzystej dokumentacji firmowej.

Przewoźnik może realizować swoje usługi zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych, a jego działalność jest ściśle regulowana prawnie. Podmiot musi spełnić określone standardy, aby zdobyć licencję na przewóz ładunków (lub osób) i rozpocząć funkcjonowanie. Jak to wygląda w praktyce? W przypadku:

  • transportu krajowego – zgodnie z zapisami ustawy – Prawo przewozowe z 1984 roku, przewoźnik musi ubiegać się o licencję w lokalnym urzędzie. Wymagana jest również rejestracja działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym i CEDiG,
  • transportu międzynarodowego – podmiot musi ubiegać się o licencję wspólnotową. Jest ona wydawana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Co ważne, na terenie Unii Europejskiej każdy przewoźnik może bez przeszkód i w sposób niedyskryminujący podjąć się zlecenia transportowego. Musi jednak dysponować wymaganymi przez Wspólnotę uprawnieniami do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Potwierdzeniem kompetencji jest certyfikat CPC.

Jak wybrać rzetelnego przewoźnika?

Na rynku funkcjonuje wielu przewoźników. Z jednej strony zapewnia to swobodę wyboru. Z drugiej natomiast sprawia, że podjęcie decyzji o współpracy to nie lada wyzwanie. Dlatego aby dobrze wybrać, należy dokonać wnikliwej analizy rynkowej. Pozwoli ona wyróżnić oferty, które najlepiej odpowiadają indywidualnym potrzebom zleceniodawcy. Co sprawdzić? Na jakie czynniki zwrócić uwagę?

  1. Doświadczenie w realizacji transportów. Im dłużej przewoźnik działa na rynku, tym lepiej. Sugeruje to bowiem, że zrealizował wiele zleceń transportowych i potrafi dostosowywać się do zmieniających się potrzeb klientów. Żeby ocenić doświadczenie przewoźnika, warto poprosić o przedstawienie kilku podobnych realizacji.
  2. Uprawnienia i kompetencje. Podmiot powinien dysponować wszelkimi uprawnieniami do wykonywania zawodu przewoźnika i zatrudniać wykwalifikowanych oraz doświadczonych pracowników.
  3. Dobra reputacja. Żeby ją ocenić, warto poprosić o przedstawienie referencji. Dobrym sposobem oceny reputacji jest również analiza opinii w sieci. Rzetelni przewoźnicy mogą się pochwalić wieloma rekomendacjami.
  4. Stabilność finansowa. Żeby określić, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się przedsiębiorstwo, warto przeanalizować informacje znajdujące się w rejestrach publicznych: Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDiG). Zawierają one podstawowe dane pozwalające ocenić stabilność finansową potencjalnego partnera. Istotne informacje można uzyskać też w Biurach Informacji Gospodarczej (BIG). Za dostęp do nich trzeba jednak zapłacić.

W procesie transportowym przewoźnik odgrywa rolę łącznika między adresatem a odbiorcą ładunku. To, w jaki sposób działa, przekłada się na terminowość i bezpieczeństwo realizowanych przewozów. Dlatego wybór podmiotu ma ogromne znaczenie. Przewoźnik nie tylko powinien dysponować niezbędnymi licencjami, ale również spełniać warunki dobrej reputacji i stabilności finansowej.