Ryzyko w transporcie drogowym – dlaczego warto zaufać specjalistom?

Wysoko rozwinięta sieć dróg oraz możliwość bezpośredniego dostarczenia towarów do odbiorców sprawia, że transport drogowy to jeden z najchętniej wybieranych sposobów przewozu ładunków. Nie jest jednak pozbawiony ryzyka. Jakie zagrożenia występują w transporcie drogowym? Czy można im zapobiec?

Ryzyko w transporcie drogowych – główne źródła szkód i strat

Przewóz towarów drogą lądową jest narażony na różne ryzyka. Niestety, mogą one doprowadzić do znacznych szkód i strat. Dlatego tak istotną kwestią jest rozpoznanie źródeł zagrożeń. To pierwszy krok na drodze do ich uniknięcia. Znajomość ryzyka daje bowiem możliwość oddziaływania zarówno na jego przyczyny, jak i skutki.

Wśród głównych źródeł ryzyka w transporcie drogowym wymienić można te związane z:

  • oddziaływaniem sił natury, np. powódź, obfite opady deszczu, gradu lub śniegu, wysokie/niskie temperatury,
  • działalnością przestępczą – kradzież towaru lub środka transportu, rabunek, włamanie, przemyt, oszustwo, wyłudzenie,
  • środkiem transportu – wypadek lub kolizja drogowa, awaria pojazdu lub urządzeń chłodniczych, zły stan techniczny pojazdu,
  • winą umyślną, czyli umyślnym działaniem na niekorzyść klienta,
  • błędem ludzkim, np. niewłaściwie zabezpieczony towar, wydanie ładunku osobie nieuprawnionej,
  • innymi zdarzeniami – strajki, zamieszki, wojna.

Jak więc widać, istnieje wiele zagrożeń, które mogą doprowadzić do strat i szkód w transporcie drogowym. Czy można im przeciwdziałać?

Zobacz również: Poznaj różne środki i rodzaje transportu lądowego

Jak zapobiegać ryzyku w transporcie drogowym?

Podstawowym środkiem zapobiegawczym pozwalającym ograniczyć ryzyko w transporcie drogowym jest wybór rzetelnego usługodawcy. Doświadczona firma logistyczna będzie dysponować know-how, które pozwoli jej organizować i realizować przewozy towarów w sposób bezpieczny, terminowy i zgodny z oczekiwaniami klientów.

Profesjonalny podmiot nie tylko zapewnia dostęp do wykwalifikowanej kadry i specjalistycznej floty transportowej, ale również podejmuje kroki, które mają:

  • zmniejszyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń,
  • ograniczyć wielkość szkód i strat.

Jednym z najważniejszych działań zapobiegawczych jest systematyczne dokonywanie przez firmę logistyczną analiz ryzyka. Pozwala to zidentyfikować potencjalne zagrożenia, a następnie określić sposoby ich przeciwdziałania oraz scenariusze postępowania, na wypadek gdyby nie udało się im zapobiec.

Im więcej potencjalnych zagrożeń zostanie zidentyfikowane, tym lepiej. Ważne jest również to, aby wszystkie osoby zaangażowane w proces przewozu towarów powinny nie tylko znać ryzyka, ale również miejsca w łańcuchu transportowym, które są najbardziej narażone na ich wystąpienie. Pozwoli to zachować czujność i pełnię koncentracji w kluczowych punktach.

Zobacz również: Dlaczego właściwy dobór pojazdów ma tak duże znacznie dla spedycji drogowej?

Ryzyko w transporcie drogowym – jak jeszcze można je ograniczyć?

Dzięki analizie ryzyka firma logistyczna będzie mogło zdecydować, które obszary wymagają natychmiastowej ingerencji, i jakie czynności należy podjąć w pierwszej kolejności, by zapobiec skutkom ewentualnej realizacji zagrożeń. Pozwoli to utrzymać ciągłość i terminowość procesu transportowego.

Rzetelny partner będzie oferował nowoczesną, w pełni sprawną flotę transportową. Wyczuli kierowców, by sprawdzali stan techniczny pojazdów, chłodni i izoterm, zanim wyruszą w trasę. Pozwoli to dostarczyć ładunek na czas i w niezmienionym stanie fizycznym, co jest istotne zwłaszcza w przypadku transportu towarów wrażliwych. Fachowcy dołożą również wszelkich starań, aby pojazd był odpowiednio zabezpieczony przed kradzieżą.

Współpracując z profesjonalną firmą logistyczną, masz pewność, że zatrudnia ona wykwalifikowanych spedytorów i kierowców, którzy dobrze wywiązują się ze swoich zadań. Przestrzegają limitów czasu pracy i przepisów drogowych, co zmniejsza ryzyko wypadku, a także monitorują kondycję przewożonych towarów. Co więcej, poważna firma logistyczna będzie mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową, która pokryje szkody i straty wynikające z ewentualnych zaniedbań. Powinna również oferować możliwość wykupu dodatkowego ubezpieczenia cargo.