Rodzaje usług logistycznych – na co może zdecydować się przedsiębiorca?

W poszukiwaniu sposobów na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorcy coraz częściej powierzają wykonanie niektórych zadań podmiotom zewnętrznym.

Outsourcing pozwala bowiem obniżyć koszty prowadzenia działalności, a zarazem zachować wysoką jakość oddelegowanych procesów.Wraz z rozwojem rynku TSL firmy zgłaszają coraz większy popyt m.in. na usługi logistyczne. Jakie działania one obejmują? Przedstawiamy podstawowe klasyfikacje usług logistycznych.


Co to są usługi logistyczne? Jakimi cechami się odznaczają?

Rynek TSL (transport, spedycja, logistyka) w Polsce dynamicznie się rozwija. Powstaje coraz więcej podmiotów świadczących usługi logistyczne, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorców. Coraz więcej firm dostrzega bowiematuty outsourcingu w tym obszarze, takie jak obniżka kosztów prowadzenia działalności czy też usprawnienie procesów. Jakie czynności można powierzyć specjalistom? Jak zdefiniować usługi logistyczne?

Usługi logistyczne obejmują całykatalog działań, których celem – najogólniej mówiąc – jest zaspokojenie potrzeb logistycznych klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Zawierają się w nich czynności związane m.in. z transportem, spedycją, składowaniem, kompletowaniem i przepakowywaniem towarów, a także zarządzaniem zapasami, obsługą celną i doradztwem.

Podobnie jak inne kategorie usług, także i usługi logistyczne wykazującechy odróżniające je od innych przedmiotów wymiany rynkowej, takie jak:

  • niematerialność,

  • nierozdzielność procesów produkcji i konsumpcji,

  • różnorodność,

  • nietrwałość,

  • niemożność nabycia własności.


Usługi logistyczne nie mają postaci rzeczowej. Nie można ich sprawdzić przed zakupem. Dlatego przedsiębiorstwa decydujące się na współpracęmuszą sobie zaufać. Oczywiście, zleceniodawca ma możliwość prześwietlenia oferenta, np. poprzez sprawdzenie opinii o nim w internecie. Niemniej bez wzajemnego zaufania wykonywanie zadań i kształtowanie relacji biznesowej może okazać się nie lada wyzwaniem, a przecież outsourcing ma stanowić ułatwienie, a nie utrudnienie w prowadzeniu działalności.

Usługi logistyczne – rodzaje i podstawowe klasyfikacje

Usługi logistyczne można podzielić na wiele sposobów. W zależności od tego, na czym bazują, wyróżnia się usługioparte na zasobach oraz usługioparte na umiejętności. Do wykonania tych pierwszych niezbędne jest odpowiednie wyposażenie techniczne. Istotą tych drugich jest planowanie, organizowanie oraz nadzór.

Kolejna klasyfikacja usług logistycznych dzieli je na:

  • usługi transportowe – polegają one na transporcie ładunków w ściśle określonych warunkach, uwzględniających podatność transportową, naturalną, ekonomiczną i techniczną przewożonych towarów. Usługi transportowe można dodatkowo podzielić na całopojazdowe, częściowe i drobnicowe,

  • usługi magazynowe – obejmują one zarządzanie zapasami w magazynie oraz czynności związane z obsługą towarów, w tym ich przyjmowanie, ewidencjonowanie i wydawanie, formowanie jednostek ładunkowych, kompletowanie i obsługę zamówień klientów, sortowanie przesyłek czy też gospodarowanie paletami,

  • usługi spedycyjne – obejmują czynności związane z organizacją transportu ładunków, w tym m.in. wybór środka przewozu, sporządzenie dokumentacji transportowej, ubezpieczenie przesyłki, odprawę celną czy też załadunek, przeładunek i wyładunek towarów,

  • usługi dodatkowe w logistyce – to zróżnicowana kategoria czynności, która obejmuje m.in. etykietowanie i konfekcjonowanie towarów, tworzenie zestawów promocyjnych czy też obsługą zwrotów.


Operatorzy logistyczni mają w swojej ofercieróżne kategorie usług logistycznych. Można je podzielić, uwzględniając nie tylko ich specyfikę, ale i rodzaj prowadzonej przez klienta działalności. Inaczej wyglądają bowiem usługi logistyczne dla e-commerce, a inaczej usługi logistyczne świadczone na rzecz przedsiębiorstwa produkcyjnego. Profesjonalna firma logistyczna będzie w stanie dostosować się do charakteru biznesu. Podczas jej wyboru warto pytać przede wszystkim o doświadczenie w realizacji podobnych zleceń.