Na czym polega przewóz kabotażowy?

Dynamiczny rozwój branży TSL (transport, spedycja, logistyka) sprawił, że dzisiaj można wyróżnić wiele rodzajów transportu.

Jednym z nich jest przewóz kabotażowy. Na czym polega i jaka jest jego specyfika? Kto może wykonywać przewozy kabotażowe?
 

Przewóz kabotażowy – co to? Na czym polega?

Pod pojęciem kabotażu kryje się zarobkowy transport ładunku na obszarze tego samego kraju przy wykorzystaniu pojazdu zarejestrowanego w innym państwie. Ma on optymalizować proces dostawy, a także minimalizować tzw. puste przebiegi, które nie tylko oznaczają stratę zasobów, ale również zwiększają negatywny wpływ branży transportowej na środowisko naturalne. Jak wygląda realizacja przewozów kabotażowych w praktyce?

Żeby kabotaż mógł zaistnieć, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Przewóz kabotażowy: musi zostać poprzedzony transportem międzynarodowym, czyli np. załadunek towaru odbywa się w Warszawie, następnie towar jest transportowany i rozładowywany w Berlinie, i dopiero potem można wykonać transport kabotażowy, np. z Berlina do Frankfurtu nad Menem, musi być zrealizowany przez ten sam pojazd, który wykonał transport międzynarodowy, może być przeprowadzony maksymalnie trzy razy w ciągu siedmiu dni kalendarzowych – po tym czasie trzeba opuścić kraj, w którym wykonano kabotaż, a następnie wykonać transport międzynarodowy, by móc ponownie przyjąć zlecenie kabotażowe, może być przeprowadzony jeden raz w ciągu trzech dni – dotyczy to sytuacji, gdy przewoźnik przyjmuje zlecenie kabotażowe w innym kraju, niż dokonano rozładunku transportu międzynarodowego, czyli wjeżdża do danego państwa bez ładunku,musi być właściwie udokumentowany – w kabinie kierowcy nie może zabraknąć listów przewozowych dla każdego transportu kabotażowego, a także listu CMR odnoszącego się do transportu międzynarodowego.
 

Przewóz kabotażowy – przepisy

Zasady dotyczące przewozu kabotażowego organizowanego na terenie Unii Europejskiej określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009, które weszło w życie 4 grudnia 2011 r. Władze krajowe mogą doprecyzować przepisy, tak aby lepiej odpowiadały wewnętrznemu prawodawstwu, jednak jedynie w ograniczonym wymiarze, np. w kwestii masy i wymiarów stosowanych pojazdów. Niedopuszczalne jest np. tworzenie zapisów, które faworyzowałyby krajowych przewoźników. Niemniej poszczególne państwa członkowskie skutecznie realizują politykę protekcjonistyczną w tym obszarze. Jej wyrazem jest wprowadzenie przepisów dotyczących płacy minimalnej dla pracowników delegowanych z innych państw. Obowiązują one m.in. w Niemczech, Francji, Austrii, Niderlandach, Belgii, Dani, Norwegii oraz Finlandii.
 

Kto może wykonywać przewóz kabotażowy?

Zgodnie z unijnymi przepisami, przewozy kabotażowe może realizować każdy podmiot, który w zgodzie z prawem wykonuje zarobkowy, drogowy przewóz rzeczy, czyli spełnia jednocześnie dwa warunki: prowadzi zarejestrowaną działalność na terenie kraju członkowskiego UE lub EFTA, ma licencję transportową na przewozy międzynarodowe. Co ważne, do przewozów kabotażowych można wykorzystywać nie tylko pojazdy ciężarowe. Dopuszczalne jest także stosowanie samochodów dostawczych o DMC mniejszej niż 3,5 tony (nawet pomimo faktu, że są zwolnione z wymogu posiadania licencji wspólnotowej). Niezależnie od rodzaju pojazdu od podmiotu wykonującego przewóz wymaga się wykupienia ubezpieczenia kabotażowego. Ograniczenie pustych przebiegów jest uznawane przez UE za jeden ze skuteczniejszych sposobów pozwalających zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Nic więc dziwnego, że przewozy kabotażowe, które realizują ten cel, są coraz mocniej promowane przez unijne instytucje. Przynoszą one nie tylko korzyści środowiskowe. Dla klientów oznaczają szybsze dostawy, a przedsiębiorstwom transportowym pozwalają ograniczyć koszty wykonywania przewozów międzynarodowych. Niestety zabiegi protekcjonistyczne niektórych krajów mogą skutecznie przyczynić się do obniżenia ich wolumenu.