Na czym polega proces spedycyjny w transporcie morskim?

Żeby transport morski przebiegał w niezakłócony i bezpieczny sposób, wymaga dobrej organizacji.

Zajmują się tym wyspecjalizowane firmy spedycyjne, które działają według określonego klucza. Stanowi on wypadkową ich doświadczeń oraz standardów wypracowanych przez branżę i każdorazowo jest dostosowywany do specyfiki zlecenia. Na czym dokładnie polega proces spedycyjny w transporcie morskim? Jak wygląda?
 

Proces spedycyjny w transporcie morskim – garść podstawowych informacji

Aż 70 proc. wszystkich przewozów ładunków w transporcie międzynarodowym jest realizowanych drogą morską. Składa się na to wiele kwestii – relatywnie niskie koszty jednostkowe, możliwość przewozu różnorodnych ładunków w praktycznie dowolnej ilości czy też bezpieczeństwo transportu. Nic więc dziwnego, że firmy spedycyjne mają pełne ręce roboty. Transport morski jest bowiem chętnie wybierany zarówno przez międzynarodowych gigantów, jak i małe i średnie firmy krajowe, które rozszerzają swoją działalność na inne rynki lub są podwykonawcami.

Żeby przewożone drogą morską ładunki docierały do odbiorców bez opóźnień i strat na jakości, proces spedycyjny musi być realizowany na najwyższym poziomie. Obejmuje on szereg czynności, które spedytor zobowiązuje się wykonać na zlecenie klienta. Mowa tutaj o takich czynnościach jak m.in.:
 

 • wybór optymalnego kontenera i armatora,

 • sporządzenie dokumentacji przewozowej,

 • zorganizowanie rewizji celnej,

 • ubezpieczenie ładunku.


Formalności i szczegółów związanych z organizacją transportu morskiego jest tak dużo, że zadanie to warto powierzyć rzetelnej firmie. Wiedza oraz doświadczenie profesjonalistów pozwoli uniknąć niespodzianek, a także sprawi, że ładunek bezpiecznie i na czas dotrze we wskazane miejsce. W wielu przypadkach współpraca z firmą spedycyjną skutkuje też niższymi kosztami transportu. Podmiot cyklicznie zlecający przewozy jest bowiem w stanie wynegocjować lepsze warunki cenowe u armatorów.

Etapy i elementy procesu spedycyjnego w transporcie morskim

Proces spedycyjny w transporcie morskim składa się z wielu etapów i elementów. Ich realizacja powinna następować krok po kroku, dzięki czemu organizacja przewozu przebiegnie sprawnie i bez przeszkód. Jakie główne etapy i elementy procesu spedycyjnego można wyróżnić w transporcie morskim?
 

 • Zlecenie usługi spedycyjnej profesjonalnej firmie. To etap, od którego wszystko się zaczyna. Firma spedycyjna przyjmuje zlecenie od klienta i sporządza pierwsze dokumenty, w których określa m.in. strony kontraktu, rodzaj ładunku, termin załadowania i realizacji transportu czy też formułę transportową. Na tym etapie podmiot świadczy też usługi doradztwa spedycyjnego.

 • Rezerwacja miejsca dla ładunku na statku. Firma spedycyjna kontaktuje się z armatorem, by zarezerwować odpowiednią ilość miejsca dla ładunku. Dobiera również odpowiedni kontener morski.

 • Organizacja transportu dowozowego. Spedytor kontaktuje się z przewoźnikami drogowymi lub kolejowymi, którzy będą odpowiadać za dowóz ładunku od klienta do portu początkowego, a także odbiór ładunku z portu docelowego i jego transport do odbiorcy.

 • Sporządzenie dokumentów handlowych. To wszelkiego rodzaju dokumenty celne, licencje wywozowe, instrukcje dla towarów niebezpiecznych oraz polisy ubezpieczeniowe.

 • Załadunek towarów. Firma spedycyjna umieszcza towary w odpowiednim kontenerze, a następnie znakuje go i zabezpiecza.

 • Przyjęcie ładunku na statek. Armator przyjmuje ładunek na statek i potwierdza to wystawieniem stosownych dokumentów – konosamentu oraz przewozowego listu morskiego.

 • Rozładunek towaru w porcie docelowym. Ładunek przejmuje zatrudniony przez firmę spedycyjną przewoźnik, który transportuje go do odbiorcy. W zależności od ustaleń ze zleceniodawcą towar może odebrać też sam odbiorca.

 • Rozliczenie ze zleceniodawcą. Spedytor wystawia dokumenty zaświadczeniowo-rozliczeniowe potwierdzające prawidłowe wykonanie usługi transportu, a zleceniodawca zgłasza ewentualne uwagi.


Proces spedycyjny w transporcie morskim obejmuje wiele etapów i elementów, o które należy odpowiednio zadbać, aby ładunek dotarł do odbiorcy zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy. Dlatego organizację transportu warto zlecić specjalistom, co stanowi gwarancję efektów.