Na czym polega kompleksowa spedycja drogowa?

Chociaż spedycja i transport to dwa różne pojęcia, często są mylone. Żeby uniknąć nieporozumień, warto wiedzieć, na czym polega kompleksowa spedycja drogowa i czym różni się ona od transportu.

W artykule odpowiadamy również na pytanie, dlaczego warto korzystać z usług profesjonalnych firm spedycyjnych.

Kompleksowa spedycja drogowa – na czym polega? Jakie czynności obejmuje?

Spedycja i transport to dziedziny ściśle ze sobą powiązane. Wbrew jednak obiegowej opinii nie oznaczają tego samego. Transport to nic innego jak przewóz ładunku z punktu A do punktu B przy użyciu określonego środka transportu, np. samochodu. Spedycja natomiast to szereg procesów i czynności, które prowadzą do zorganizowania transportu określonych w zleceniu towarów, a które należy wykonać, jeszcze zanim nastąpi przewóz.

Wśród najważniejszych czynności, które obejmuje spedycja drogowa, wymienić można m.in.:

- przyjmowanie zleceń,
- zawieranie umów z kontrahentami,
- przygotowywanie środków transportu,
- kontakt z przewoźnikami,
- organizowanie przestrzeni magazynowej,
- kontrolowanie przesyłek,
- dbanie o ubezpieczenie towarów,
- przygotowywanie ładunku do odprawy celnej,
- załadowywanie i rozładowywanie przesyłek.

Powyższa lista nie wyczerpuje całego katalogu czynności, jakie firma wykonuje w ramach kompleksowej spedycji drogowej. Istotnym punktem jest także doradztwo spedycyjne, np. w zakresie doboru odpowiedniego środka transportu. Do obowiązków spedytora należy również przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów, np. listów przewozowych. W przypadku spedycji międzynarodowej załatwia on także formalności celne.

Firma spedycyjna musi czuwać również nad bezpieczeństwem transportowanego ładunku. To na jej barkach spoczywa także odpowiedzialność wykonania usługi na czas. W ramach kompleksowej spedycji drogowej mieści się także przewidywanie ewentualnych ryzyk i zapobieganie im lub niwelowanie ich negatywnych skutków.

Firma transportowa czy spedycyjna? Z czyich usług skorzystać?

Do obowiązków firmy transportowej należy wyłącznie zapewnienie sprawnego, dostosowanego do specyfiki ładunku środka transportu oraz przeszkolonego personelu posiadającego uprawnienia do kierowania danym pojazdem i przewożenia określonych towarów. Firma spedycyjna musi natomiast zająć się nie tylko zadaniami firmy transportowej, ale i organizacją całego przewozu. Niekiedy świadczy również usługi związane z dystrybucją i zaopatrzeniem.

Jeśli więc szukasz podmiotu, który kompleksowo zajmie się Twoim ładunkiem, wybierz firmę, która świadczy i usługi transportowe, i spedycyjne. Praktyka pokazuje, że na rynku działa wiele takich firm. To odpowiedź na niezwykle urozmaicone wymagania klientów. Nie brakuje także podmiotów działających w obszarze tzw. czystej spedycji. Takie przedsiębiorstwa zajmują się jedynie przyjmowaniem zleceń spedycyjnych oraz nadzorem nad ich odpowiednim wykonaniem.

Profesjonalne firmy spedycyjne – dlaczego warto powierzyć im ładunek?

Największym atutem profesjonalnych firm spedycyjnych jest to, że oferują kompleksowe usługi przewozu towarów. Dbają o wszystkie szczegóły organizacyjne i czuwają nad ładunkiem na każdym z etapów. W razie potrzeby świadczą również usługi magazynowania towarów.

Duża liczba firm, które świadczą spedycję drogową, sprawia, że jest to niezwykle konkurencyjny rynek. Zleceniodawca nie powinien więc mieć trudności ze znalezieniem podmiotu, który spełni jego oczekiwania zarówno pod względem kosztów realizacji transportu, jak i jakości świadczonych usług. Również i osoby chcące przewieźć towary o specjalnych wymaganiach mogą liczyć na szeroki wybór firm spedycyjnych.

Fachowcy dysponują nie tylko doświadczeniem, ale również nowoczesną flotą transportową. Pojazdy wyposażone są m.in. w systemy zwiększające bezpieczeństwo na drodze oraz lokalizatory GPS. Profesjonalne firmy spedycyjne zatrudniają także wykwalifikowaną kadrę, która zna się nie tylko na transporcie oraz spedycji, ale i logistyce. Pozwala to zoptymalizować koszty i czas dostawy towarów.