List przewozowy – co to jest i do czego służy?

Transport towarów obwarowany jest szeregiem wymogów. Jednym z nich jest obowiązek posiadania listu przewozowego. To dokument, który pozwala uniknąć wielu nieporozumień na linii przewoźnik-nabywca. Dlatego warto go sporządzić. Jakie pełni funkcje i co powinien zawierać?

List przewozowy – co to za dokument? Kto go sporządza?


List przewozowy to dokument, który określa warunki umowy przewozu towarów. Stanowi on potwierdzenie faktu, że przewoźnik przyjął przesyłkę do transportu. Dlatego najczęściej jest on sporządzany wspólnie przez przewoźnika i nadawcę ładunku. Z reguły przygotowuje się go w czterech egzemplarzach:
 
  • oryginał (w kolorze niebieskim) – najpierw trafia do przewoźnika, a następnie jest wydawany odbiorcy,
  • grzbiet (w kolorze czarnym) – jest sporządzany dla przewoźnika, pozostaje w miejscu nadania,
  • ceduła (w kolorze zielonym) – służy do pokwitowania odbioru,
  • wtórnik (w kolorze czerwonym) – to kopia dla nadawcy towaru.

Zobacz również: Poznaj różne środki i rodzaje transportu lądowego

Podczas transportu kierowca musi dysponować oryginałem listu przewozowego. Niejednokrotnie bowiem dokument stanowi podstawę do kontroli dla służb celnych. Na podstawie zawartych w nich informacji funkcjonariusze ustalają m.in. wysokość opłat do poboru. Szczegóły dotyczące dokumentu zostały określone w ustawie Prawo przewozowe, a także w konwencji CMR. Według aktualnych przepisów list przewozowy nie stanowi warunku koniecznego do zawarcia umowy przewozu. Niemniej warto go sporządzić.
 

Co powinien zawierać list przewozowy?


List przewozowy to dokument, który dostarcza przewoźnikowi danych niezbędnych do wykonania transportu. Dlatego powinno się w nim znaleźć szereg informacji, w tym:
  • nazwa i adres nadawcy, wraz z jego podpisem,
  • dane placówki przewoźnika, który zawiera umowę,
  • adres i nazwa odbiorcy,
  • dodatkowe wskazania lub oznaczenia, jeśli wymaga tego umowa zawarta między nadawcą a przewoźnikiem lub sposób rozliczenia.

Co ważne, w liście przewozowym należy również określić cechy przesyłki, takich jak liczba paczek, masa i sposób opakowania. Ponadto trzeba zadeklarować wartość ładunku (cenę jednostkową). Nie można również zapomnieć o dołączeniu do listu przewozowego oświadczenia nadawcy o stanie transportowanego ładunku oraz wskazówek, co należy zrobić z przesyłką, jeśli wykonanie umowy zgodnie z zawartymi zapisami nie będzie możliwe. Żeby zabezpieczyć swoje interesy, przewoźnik najczęściej zabiega również o to, aby w liście przewozowym znalazła się informacja, że kierowca jest dopuszczony do nadzoru nad załadunkiem i rozładunkiem towaru. Dzięki temu może kontrolować te procesy i wskazać ewentualne nieprawidłowości. List przewozowy stanowi zabezpieczenie także dla klienta. Jeżeli faktyczne wykonanie usługi było niezgodne z informacjami zawartymi w dokumencie, może on bowiem dochodzić reklamacji. Dlatego rzetelne opisanie przesyłki i szczegółów transportu leży również w interesie nadawcy. Warto jednak pamiętać, że może on dochodzić swoich roszczeń także na podstawie innych dokumentów.

Zobacz również: Ryzyko w transporcie drogowym – dlaczego warto zaufać specjalistom?
 

List przewozowy – kwestie, o których warto pamiętać


Zgodnie z konwencją CMR list przewozowy pełni rolę dowodu zawarcia umowy przewozu. Nie oznacza to jednak, że jego brak, utrata czy też nieprawidłowości w brzmieniu sprawiają, że umowa traci ważność. Jak bowiem wspomniano, dokument stanowi jedynie element jej realizacji, a nie warunek konieczny. Co ważne, jeżeli treść listu przewozowego odbiega od treści umowy przewozu, wówczas pierwszeństwo ma umowa. Jeżeli ilość lub jakość przesyłki odbiega od umówionej, to w przypadku przewozu międzynarodowego przewoźnik musi zanotować ten fakt w liście przewozowym. W przypadku przewozu krajowego może to zrobić w innej, dopuszczalnej przez prawo formie. List przewozowy to cenny dokument. Stanowi potwierdzenie zawarcia umowy, jest źródłem informacji dla przewoźnika i zabezpiecza jego interesy. Umożliwia odbiorcy skontrolowanie prawidłowości wykonania transportu, zaś nadawcy – dochodzenie roszczeń. Dlatego jedna i druga strona umowy przewozu powinna zadbać o to, aby znalazły się w nim niezbędne informacje.