Łańcuch chłodniczy w transporcie – czym jest? O czym trzeba pamiętać podczas zarządzania nim?


Towary wrażliwe termicznie wymagają szczególnej troski na każdym etapie transportu. Jakiekolwiek odchylenia od normy mogą negatywnie wpływać na ich jakość. To dlatego zostały objęte tzw. łańcuchem chłodniczym. Co to takiego? Jak nim zarządzać i co robić, gdy dojdzie do jego przerwania?

Łańcuch chłodniczy – co to? Jakie towary są nim objęte?


 Mianem łańcucha chłodniczego określa się specjalny łańcuch dostaw, w ramach którego transportowane i magazynowane się produkty wrażliwe termicznie, które wymagają zachowania określonych warunków temperaturowych na każdym etapie postępowania z nimi. Jakiekolwiek odstępstwo od zadanych norm może negatywnie wpłynąć na ich jakość, a nawet całkowicie uniemożliwić ich wykorzystanie.
Do ładunków, które są objęte łańcuchem chłodniczym w transporcie, zalicza się m.in.:
  • mięso,
  • warzywa i owoce,
  • kwiaty,
  • leki i farmaceutyki,
  • produkty biologiczne, np. próbki laboratoryjne,
  • środki chemiczne,
  • wyroby mrożone.
 


Zarządzanie łańcuchem chłodniczym w transporcie – o czym warto pamiętać?

 Podstawowym wyzwaniem związanym z zarządzaniem łańcuchem chłodniczym w transporcie jest zapewnienie jego ciągłości. Gwarantuje to, że transportowane i magazynowane towary zachowają swoją jakość i właściwości. W efekcie nie będą stwarzać żadnego zagrożenia dla ich odbiorców. Zarówno bowiem żywność, jak i leki mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia ludzi, jeśli nie będą właściwie przewożone i przechowywane. Z kolei w przypadku nieodpowiednio transportowanych próbek laboratoryjnych istnieje ryzyko, że będą dawać fałszywe wyniki.
Z tych względów każda chłodnia lub mroźnia, która jest wykorzystywana w łańcuchu chłodniczym, musi spełniać przynajmniej podstawowe wymogi logistyczno-magazynowe. Należy ją systematycznie sprawdzać pod kątem technicznym i monitorować sprawność jej działania, tak aby była w stanie przez określony czas utrzymywać zadaną temperaturę.
W zarządzaniu łańcuchem chłodniczym nie bez znaczenia jest również jego elastyczność. To właśnie dzięki niej możliwe jest dopasowanie podejmowanych w jego ramach działań do specyfiki transportowanych i magazynowanych towarów oraz ich indywidualnych wymogów temperaturowych.
Równie istotny jest monitoring temperatury w całym łańcuchu chłodniczym. Pozwala on nie tylko stwierdzić, że doszło do odchylenia normy, ale również wdrożyć działania zapobiegające eskalacji problemu. Dzięki temu można w porę uchronić przewożone i przechowywane towary przed całkowitym zniszczeniem.


Przerwanie łańcucha chłodniczego – co robić, gdy do niego dojdzie?

 Jeżeli dojdzie do przerwania łańcucha chłodniczego, w pierwszej kolejności należy oszacować stopień wpływu na towary. Nie zawsze bowiem musi się to wiązać ze znacznym spadkiem właściwości produktów. Jeżeli jednak ich jakość drastycznie się pogorszyła, warto zastanowić się nad alternatywnymi sposobami wykorzystania ładunku. Np. w niektórych przypadkach zdegradowaną żywność można sprzedać na paszę dla zwierząt. Jeżeli produkt nie nadaje się do niczego, należy go zutylizować zgodnie z przepisami, które obowiązują dla danego odpadu.
W następnym kroku trzeba przeanalizować, dlaczego doszło do przerwania łańcucha chłodniczego. Ustalenie przyczyn pozwoli wdrożyć działania naprawcze zapobiegające występowaniu problemu w przyszłości. Pominięcie tego etapu może sprawić, że do podobnych sytuacji będzie dochodzić w przyszłości, co narazi Cię nie tylko na dodatkowe koszty, ale również straty wizerunkowe.
Z tego względu transport towarów wrażliwych termicznie warto zlecić specjalistom. W TRANSlogis dysponujemy doświadczeniem i zapleczem logistyczno-transportowym, które pozwalają nam realizować nawet najbardziej wymagające przewozy ładunków w ściśle kontrolowanych warunkach. Dzięki temu nie musisz obawiać się, że łańcuch chłodniczy zostanie przerwany, a Twoje produkty utracą właściwości. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę uwzględniającą wszystkie aspekty przewozu.