Czym jest karnet ATA? Kiedy jest potrzebny?


Masz zamiar uczestniczyć w targach za granicą lub chcesz przewieźć swoim potencjalnym klientom próbki towarów? Karnet ATA umożliwia czasowy transport określonych ładunków bez konieczności płacenia ceł i podatków. Sprawdź, czym właściwie on jest i kiedy możesz z niego skorzystać?

Karnet ATA – co to takiego? Jakie towary obejmuje i gdzie obowiązuje?

 
Karnet ATA to międzynarodowy dokument celny, który został opracowany przez Radę Współpracy Celnej z udziałem Międzynarodowego Biura Izb Handlowych, które działa przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. Umożliwia on, a zarazem przyspiesza czasową odprawę celną towarów, które są wywożone w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, oraz wyposażenia zawodowego.
Karnet ATA zwalnia użytkownika z konieczności dopełnienia zawiłej procedury celnej, jaka wiąże się  odprawą celną. Nie musi on ani wypełniać dokumentu SAD czy też deklaracji celnych, ani składać depozytów na przekraczanych granicach. Umożliwia on również czasowe przewożenie towarów bez konieczności płacenia ceł i podatków.


Towary, które obejmuje karnet ATA

 Z zastosowaniem karnetu ATA mogą być przewożone towary, takie jak:
próbki i wzory handlowe, które są wywożone za granicę w celach rozpoznania rynku, akwizycji lub zademonstrowania produktów przed zawarciem umów handlowych,
towary na targi i wystawy, w tym eksponaty oraz elementy budowy i wystroju stoisk,
wyposażenie zawodowe, czyli sprzęt filmowy, telewizyjny i sportowy, instrumenty muzyczne, rekwizyty teatralne, narzędzia czy też aparatura badawcza.
Co ważne, karnet ATA nie może być stosowany w przypadku towarów spożywczych, a także przeznaczonych do sprzedaży, przetworzenia, modernizacji albo naprawy.


Gdzie obowiązuje karnet ATA?

 Karnet ATA zezwala na czasowy przewóz towarów na terenie państw, które są zrzeszone w łańcuchu gwarancyjnym ATA. Obecnie zalicza się do niego 80 krajów. Oprócz państw Unii Europejskiej obejmuje on takie kraje jak m.in.:
 
 • Albania,
 • Arabia Saudyjska
 • Australia,
 • Bahrajn,
 • Białoruś,
 • Chile,
 • Chiny,
 • Indie,
 • Iran,
 • Kanada,
 • Katar,
 • Liban,
 • Macedonia,
 • Maroko,
 • Meksyk,
 • Nowa Zelandia,
 • Pakistan,
 • RPA,
 • Rosja,
 • Senegal,
 • Szwajcaria,
 • Tajlandia,
 • Tunezja,
 • Turcja,
 • Ukraina,
 • USA,
 • Wietnam,
 • Wybrzeże Kości Słoniowej,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Co ważne, w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej karnet ATA nie jest wymagany do przewozu towarów na jej terenie.


Karnet ATA – ważność, możliwość przedłużenia i inne istotne szczegóły

 Karnet ATA jest ważny 12 miesięcy od daty wydania i zwyczajowo nie można go przedłużać. Niemniej w pewnych przypadkach dopuszcza się opcję jednorazowego zastąpienia dokumentu nowym – ważnym przez kolejne 12 miesięcy. W okresie ważności karnet ATA może być wykorzystywany wielokrotnie, o ile lista towarów, które obejmuje, nie ulegnie zmianie.
Wydanie dokumentu jest płatne. Dodatkowo jego użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych obowiązujących w kraju wywozu i krajach przywozu, a także konwencji ATA. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał ponieść wszelkie opłaty związane ze złamaniem prawa. Użytkownik nie może np. pozostawić towaru na stałe na terenie państwa czy też przekroczyć terminu wywozu.
Co ważne, posiadacz karnetu ATA może zlecić organizację transportu, dokonanie odpraw celnych i przewóz towarów firmie zewnętrznej. Nie zwalnia go to jednak z odpowiedzialności za skutki ewentualnego niedopełnienia formalności przez spedytora lub przewoźnika. Z tego względu warto podjąć współpracę z rzetelnym podmiotem, który dopilnuje wszelkich obowiązków nałożonych na posiadacza karnetu ATA. Pozwoli to uniknąć ewentualnych kar, a jednocześnie sprawi, że towary bez przeszkód i w terminie trafią we wskazane miejsce.
Karnet ATA to ważny dokument, który usprawnia transport określonych kategorii towarów i sprawia, że można je przewozić bez konieczności uiszczania opłat celnych i podatków. Stosowany w 80 krajach świata, ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych i wykonywanie prac przez jego posiadacza przy wykorzystaniu przewiezionych próbek i wyposażenia zawodowego.